Vinner av Nordisk råds miljøpris 2022

alt=""
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordisk råds miljøpris går til Mariehamns stad på Åland for Nabbens våtmark.

Juryens motivering

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2022 er naturbaserte løsninger. Med dette temaet ville bedømmingskomiteen fokusere på at natur og naturforvaltning kan bidra med allsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre en effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig styrke menneskers helse og trivsel.

 

Ulike typer funksjonelle våtmarker er allsidige og anvendelige naturbaserte løsninger som også er lette å skalere opp og ned. Våtmarkenes popularitet ses tydelig blant de nominerte til årets miljøpris. Nabbens våtmark i Mariehamn er en mindre, multifunksjonell våtmark som er skreddersydd til en spesifikk plassering i en liten by.

 

Våtmarka øker vannomsetningstiden, idet overflatevannet fra bolig- og industriområdene passerer to sandfiltre, et sedimenteringsbasseng og et oversvømmelsesområde i form av en våtmark for fisk. I tillegg til å rense det gjennomstrømmende vannet og øke det biologiske mangfoldet i området hjelper denne løsningen byen med å håndtere konsekvensene av klimaendringene. Nabbens våtmark er dessuten et godt rekreasjonsområde og brukes også til utdanningsrelaterte aktiviteter. Etableringen av våtmarka bidrar dermed til å utnytte naturens evne til å levere varierte økosystemtjenester.

 

Nabbens våtmark er et lokalt eksempel på en naturbasert løsning som har mange positive effekter på plante- og dyrelivet samt vannmiljøet, og som fremmer menneskers sosiale trivsel. Bedømmingskomiteen mener at dette forholdsvis lille prosjektet forbilledlig viser funksjonaliteten og skalerbarheten ved naturbaserte løsninger, og tildeler derfor Mariehamns stad Nordisk råds miljøpris 2022 for Nabbens våtmark.