Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon voittaja 2022

alt=""
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg, norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saa Maarianhaminan kaupunki Nabbenin kosteikon toteuttamisesta.

Palkintolautakunnan perustelu

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon teemana ovat luontopohjaiset ratkaisut. Palkintolautakunta halusi kiinnittää teemalla huomiota siihen, että luonto ja luonnonvarojen hoito voivat auttaa luomaan monipuolisia ratkaisuja eko- ja ilmastokriisiin. Samalla ne voivat taata tehokkaan sopeutumisen ilmastonmuutokseen kaupunkiympäristössä ja tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.

Erityyppiset monivaikutteiset kosteikot ovat hyvin käyttökelpoisia luontopohjaisia ratkaisuja, joita on lisäksi helppo skaalata erikokoisiksi. Kosteikkojen suosio näkyi selvästi ympäristöpalkinnon tämän vuoden ehdokasjoukosta. Maarianhaminassa sijaitseva Nabbenin kosteikko on pienimuotoinen monivaikutteinen kosteikko, joka on räätälöity pienessä kaupungissa tiettyyn paikkaan.

Kosteikko pidentää veden viipymää, kun asuin- ja teollisuusalueiden hulevedet kulkevat kahden hiekkasuodattimen, sedimentaatioaltaan sekä kutukosteikkona toimivan tulva-alueen kautta. Kosteikko puhdistaa sen läpi kulkevia vesiä ja lisää luonnon monimuotoisuutta, minkä lisäksi ratkaisu auttaa kaupunkia hallitsemaan ilmastonmuutoksen seurauksia. Nabbenin kosteikko tarjoaa niin ikään hienoja virkistysmahdollisuuksia ja pedagogisia opintokäyntejä. Kosteikkojen perustaminen on siten tapa hyödyntää luonnon kykyä tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluita.

Nabbenin kosteikko on paikallinen esimerkki luontopohjaisesta ratkaisusta, jolla on monia myönteisiä vaikutuksia kasvistoon ja eläimistöön sekä vesiympäristöön. Samalla se edistää ihmisten sosiaalista hyvinvointia. Palkintolautakunta katsoo, että tämä varsin pieni hanke osoittaa esimerkillisesti luontopohjaisten ratkaisujen toimivuuden ja monistettavuuden. Lautakunta myöntää Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2022 ympäristöpalkinnon Maarianhaminan kaupungille Nabbenin kosteikon toteuttamisesta.