Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2022

alt=""
Fotograf
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordiska rådets miljöpris går till Mariehamns stad på Åland för Nabbens våtmark.

Juryns motivering

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 är naturbaserade lösningar. Med detta tema ville bedömningskommittén sätta fokus på att natur och naturförvaltning kan bidra med mångsidiga lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen, men även säkra en effektiv klimatanpassning i stadsmiljöer och samtidigt öka människors hälsa och trivsel.

 

Olika typer av funktionella våtmarker är mångsidiga och användbara naturbaserade lösningar som dessutom enkelt kan skalas upp och ner. Våtmarkernas popularitet syns tydligt bland de nominerade till årets miljöpris. Nabbens våtmark i Mariehamn är en småskalig multifunktionell våtmark som har skräddarsytts för en specifik plats i en liten stad.

 

Våtmarken ökar vattenomsättningstiden då dagvattnet från bostads- och industriområden passerar två sandfilter, en sedimentationsbassäng samt ett översvämningsområde i form av en fiskevåtmark. Förutom att rena det passerande vattnet och öka den biologiska mångfalden i området hjälper denna lösning även staden att hantera klimatförändringarnas följder. Nabbens våtmark erbjuder dessutom fina rekreationsmöjligheter och pedagogiska studiebesök. Anläggandet av våtmarken är därmed ett sätt att utnyttja naturens förmåga att leverera varierade ekosystemtjänster.

 

Nabbens våtmark är ett lokalt exempel på en naturbaserad lösning som ger många positiva effekter på växt- och djurlivet samt vattenmiljön, samtidigt som den främjar det sociala välbefinnandet hos människor. Bedömningskommittén anser att detta förhållandevis lilla projekt på ett föredömligt sätt visar funktionaliteten och skalbarheten hos naturbaserade lösningar och tilldelar Mariehamns stad Nordiska rådets miljöpris 2022 för Nabbens våtmark.