Norden har mulighed for at blive verdensførende i startups

30.10.18 | Nyhed
Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge, har skrivit en rapport för Nordiska ministerrådet.

Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge.

Fotograf
Johannes Jansson
Norden kan blive verdensførende region for opstarts- og vækstvirksomheder. Det kræver dog, at de nordiske lande blandt andet harmoniserer deres skatteregler og de finansieringsstrukturer, der tiltrækker risikokapital. Sådan lyder konklusionen i en ny nordisk rapport.

Rapporten indeholder 16 forslag til, hvordan Norden som region kan blive mere attraktiv for investeringer i opstarts- og vækstvirksomheder. Den er skrevet af Idar Kreutzer, administrativ direktør for Finans Norge, på opdrag af Nordisk Ministerråd.

I sin rapport foreslår Kreutzer blandt andet en række tiltag, som kan få institutionelle investorer såsom pensionsfonde til at blive interesserede i at finansiere opstartsvirksomheder samt små og mellemstore virksomheder.

Derudover foreslår han, at man regelmæssigt gennemgår de nordiske skatteregler og både sammenligner dem internt mellem de nordiske lande, men også kigger på dem i forhold til konkurrerende regioner globalt.

Kreutzer efterlyser en harmonisering af skattereglerne i de nordiske lande med det formål at gøre private investorer mere interesserede i at investere i regionen. Og så mener han, at de nordiske statsministre tydeligt skal fremføre deres fælles politiske ambitioner om at skabe et verdensførende økosystem for innovation i Norden.

Norden som enhed er mere attraktiv

I rapporten pointerer Kreutzer, at Norden som én samlet region er langt mere attraktiv for investorer end de enkelte nordiske lande hver for sig. Hvis Norden skal kunne konkurrere med andre lignende regioner, skal de nordiske lande satse på øget integration.

– Når det gælder international risikokapital, er de enkelte nordiske lande små. Sammen er vi til gengæld en af verdens mest attraktive regioner. Lad os derfor også skabe én samlet region for risikokapital, siger Idar Kreutzer, som har baseret sine forslag på mere end 60 interviews med både nordiske og internationale interessenter i branchen.

Når det gælder international risikokapital, er de enkelte nordiske lande små. Sammen er vi til gengæld en af verdens mest attraktive regioner. Lad os derfor også skabe én samlet region for risikokapital.

Idar Kreutzer

I rapporten identificerer Kreutzer to centrale udfordringer. Dels har opstartsvirksomheder svært ved at skaffe finansiering i deres vækstfase, og dels ser det ud til, at virksomheder inden for brancher som healthtech, cleantech og biotech har sværere end andre ved at tiltrække investorer.

– De nordiske regeringer kan løse disse udfordringer i fællesskab gennem et stærkere samarbejde. Det vil kræve tiltag, som tiltrækker smart kapital fra private investorer, samt målrettede tiltag mod specifikke sektorer, siger Kreutzer.

Rapporten viderebehandles

Idar Kreutzer overrakte sin rapport til de nordiske samarbejdsministre den 30. oktober 2018. Tanken er, at rapporten skal give de nordiske politikere et fundament for videre drøftelser og beslutninger, som kan føre til øget nordisk samarbejde i denne sektor og i sidste ende skabe en region, som er endnu mere attraktiv for investorer, end den er i dag.

– Det er helt afgørende for vores virksomheder i opstarts- og vækstfasen, at de har adgang til finansiering. Ofte drejer det sig om højteknologiske og innovative virksomheder, som i mange tilfælde spiller en vigtig rolle i vores ambition om at skabe flere arbejdspladser og en mere bæredygtig fremtid. Nu er det op til os politikere at arbejde videre med forslagene i rapporten, siger Sveriges udenrigsminister Margot Wallström, som er formand for de nordiske samarbejdsministre i 2018.

Norden ligger allerede højt placeret på den globale liste over innovative regioner. Denne rapport viser, at vi kan blive endnu bedre, hvis vi bare anerkender værdien i et dybere nordisk samarbejde.

Dagfinn Høybråten

Rapporten rammer plet

Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten byder rapporten velkommen og udtaler, at den rammer plet i en tid, hvor opstarts- og vækstvirksomheder ser ud til at få større og større betydning for vores samfund.

– Norden ligger allerede højt placeret på den globale liste over innovative regioner. Denne rapport viser, at vi kan blive endnu bedre, hvis vi bare anerkender værdien i et dybere nordisk samarbejde. Fælles udfordringer og global konkurrence lægget et øget pres på de nordiske lande, som vi bør tage alvorligt, men samtidig er der et stort potentiale for at øge regionens konkurrenceevne, siger Dagfinn Høybråten.