Norden har sjansen til å bli verdensledende i oppstartsbedrifter

30.10.18 | Nyhet
Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge, har skrivit en rapport för Nordiska ministerrådet.

Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge.

Fotograf
Johannes Jansson
Norden kan bli en verdensledende region for oppstarts- og vekstbedrifter Men det krever at de nordiske landene blant annet harmoniserer skatteregler og finansieringsstrukturer som lokker til seg risikokapital. Det sies i en ny nordisk rapport.

Rapporten inneholder 16 forslag til hvordan Norden som region kan bli mer attraktiv for investeringer i oppstarts- og vekstbedrifter. Den er skrevet av Idar Kreutzer, administrerende direktør for Finans Norge, på bestilling av Nordisk ministerråd.

I rapporten foreslår Kreutzer blant annet tiltak som får også institusjonelle investorer, som pensjonsfond, til å bli interessert i å finansiere oppstartsbedrifter samt små og mellomstore bedrifter.

Dessuten vil han at man regelmessig ser over nordiske skatteregler, at man sammenligner dem internt mellom de nordiske landene, men også ser på de nordiske reglene i relasjon til konkurrerende regioner globalt.

Kreutzer etterlyser en harmonisering av skattereglene i de nordiske landene i den hensikt å skape større interesse for å investere i regionen hos private investorer. Og så vil han at de nordiske statsministrene tydelig formulerer sine felles politiske ambisjoner for å skape et nordisk, verdensledende økosystem for innovasjon.

Norden som en enhet er mer attraktivt

I rapporten konstaterer Kreutzer at Norden som en enhetlig region er betydelig mer attraktiv for investorer enn et enkelt nordisk land. Hvis Norden skal kunne konkurrere med andre lignende regioner, må de nordiske landene satse på mer integrering.

– For internasjonal risikokapital er hvert enkelt nordisk land lite. Sammen er vi en av de mest attraktive regionene i verden. La oss derfor skape den regionen også for risikokapital, sier Idar Kreutzer, som baserer sine forslag på et 60-tall intervjuer med både nordiske og internasjonale interessenter i bransjen.

For internasjonal risikokapital er hvert enkelt nordisk land lite. Sammen er vi en av de mest attraktive regionene i verden. La oss derfor skape den regionen også for risikokapital.

Idar Kreutzer

I rapporten identifiserer Kreutzer spesielt to problemområder. Dels har oppstartsbedrifter problemer med å få finansiering i selve vekstfasen, og dels ser det ut til at bedrifter i bransjer som healthtech, cleantech og biotech har større problemer med å tiltrekke seg investorer enn andre.

– Med et sterkere samarbeid kan de nordiske regjeringene møte disse utfordringene sammen. Det vil kreve tiltak som tiltrekker smart kapital, og også målrettede tiltak mot enkelte sektorer, sier Kreutzer.

Rapporten til videre behandling

Idar Kreutzer overrakte sin rapport til de nordiske samarbeidsministrene 30. oktober. Tanken er at rapporten skal gi nordiske politikere grunnlag for videre diskusjon og vedtak som kan lede til økt nordisk samarbeid i denne sektoren og til slutt skape en region som er enda mer attraktiv for investorer enn den er i dag.

– Det er av største betydning at våre bedrifter i oppstarts- og vekstfasen får tilgang til finansiering. Det handler ofte om høyteknologiske og innovative bedrifter, der mange spiller en viktig rolle i vår ambisjon om å skape flere jobber og en mer bærekraftig framtid. Nå er det opp til oss politikere å arbeide videre med forslagene i rapporten, sier Sveriges utenriksminister Margot Wallström, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene i 2018.

Norden rangeres allerede nå høyt når innovasjoner sammenlignes globalt. Denne rapporten viser at vi kan bli enda bedre hvis vi bare innser verdien av et dypere nordisk samarbeid.

Dagfinn Høybråten

Rapporten treffer blink

Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten hilser rapporten velkommen og sier at den treffer blink i en tid der vi ser at oppstarts- og vekstbedrifter blir stadig viktigere for samfunnene våre.

– Norden ligger allerede nå høyt oppe når innovasjoner sammenlignes globalt. Denne rapporten viser at vi kan bli enda bedre hvis vi bare innser verdien av et dypere nordisk samarbeid. Felles utfordringer og global konkurranse setter press på de nordiske landene som vi bør ta på alvor, samtidig som det er et stort potensial for å øke konkurransekraften i regionen, sier Dagfinn Høybråten.