Norden har chans bli världsetta på startups

30.10.18 | Nyhet
Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge, har skrivit en rapport för Nordiska ministerrådet.

Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge.

Fotograf
Johannes Jansson
Norden kan bli en världsledande region för uppstarts- och tillväxtföretag. Men då krävs att de nordiska länderna bland annat harmoniserar skatteregler och finansieringsstrukturer som lockar till sig riskkapital. Det sägs i en ny nordisk rapport.

Rapporten innehåller 16 förslag till hur Norden som region kan bli attraktivare för investeringar till uppstarts- och tillväxtföretag. Den är skriven av Idar Kreutzer, verkställande direktör för Finans Norge, på beställning av Nordiska ministerrådet.

I sin rapport föreslår Kreutzer bland annat åtgärder som får även institutionella investerare, såsom pensionsfonder, att bli intresserade av att finansiera uppstartsföretag samt små- och mellanstora företag.

Dessutom vill han att man regelbundet ser över nordiska skatteregler, att man både jämför dem internt mellan de nordiska länderna, men även ser på de nordiska reglerna i relation till konkurrerande regioner globalt.

Kreutzer efterlyser en harmonisering av skattereglerna i de nordiska länderna i syfte att skapa större intresse hos privata finansiärer att investera i regionen. Och så vill han att de nordiska statsministrarna tydligt för fram sina gemensamma politiska ambitioner på att skapa ett nordiskt, världsledande ekosystem för innovationer.

Norden som en enhet är attraktivare

I rapporten konstaterar Kreutzer att Norden som en enhetlig region är betydligt attraktivare för finansiärer än ett enskilt nordiskt land. Om Norden ska kunna konkurrera med andra liknande regioner så måste de nordiska länderna satsa på mer integration.

- För internationellt riskkapital är varje enskilt nordiskt land litet. Tillsammans är vi en av de mest attraktiva regionerna i världen. Låt oss därfor skapa den regionen också för riskkapital, säger Idar Kreutzer, som baserar sina förslag på ett 60-tal intervjuer med både nordiska och internationella intressenter inom branschen.

För internationellt riskkapital är varje enskilt nordiskt land litet. Tillsammans är vi en av de mest attraktiva regionerna i världen. Låt oss därfor skapa den regionen också för riskkapital.

Idar Kreutzer

I rapporten identifierar Kreutzer särskilt två problemområden. Dels har uppstartsföretag svårt att få finansiering i själva tillväxtfasen och dels ser det ut som om företag inom branscher som healthtech, cleantech och biotech har svårare att attrahera finansiärer än andra.

- De nordiska regeringarna kan möta de här utmaningarna tillsammans med ett starkare samarbete. Det kommer att kräva åtgärder som attraherar privat smart kapital och även målinriktade åtgärder mot enskilda sektorer, säger Kreutzer.

Rapporten till vidare behabdling

Idar Kreutzer överräckte sin rapport till de nordiska samarbetsministrarna den 30 oktober. Tanken är att rapporten ska ge nordiska politiker grund för vidare diskussion och beslut som kan leda till ökat nordiskt samarbete inom den här sektorn och i slutändan skapa en region som är ännu attraktivare för investerare än vad den är i dag.

- Det är av yttersta vikt att våra företag i uppstarts- och tillväxten får tillgång till finansiering. Det handlar ofta om högteknologiska och innovativa företag, där många spelar en viktig roll i vår ambition att skapa fler jobb och en mer hållbar framtid. Nu är det upp till oss politiker att arbeta vidare med förslagen i rapporten, säger Sveriges utrikesminister Margot Wallström, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2018.

Norden ligger redan nu högt upp i rankingen på innovationer i global jämförelse. Den här rapporten visar att vi kan bli ännu bättre om vi bara inser värdet i ett djupare nordiskt samarbete.

Dagfinn Høybråten

Rapporten prickar rätt

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten välkomnar rapporten och säger att den prickar precis rätt i en tid där vi ser att uppstarts- och tillväxtföretag blir allt viktigare för våra samhällen.

- Norden ligger redan nu högt upp i rankingen på innovationer i global jämförelse. Den här rapporten visar att vi kan bli ännu bättre om vi bara inser värdet i ett djupare nordiskt samarbete. Gemensamma utmaningar och global konkurrens sätter press på de nordiska länderna som vi bör ta på allvar, samtidigt som det finns stor potential för att öka konkurrenskraften i regionen, säger Dagfinn Høybråten.