Nordisk samarbejde om screening af sundheds- og miljøfarlige organiske stoffer – NScG

Viden om forekomst og spredning af skadelige kemikalier i de nordiske lande og de arktiske områder, Gruppen udfører screeningsundersøgelser af udvalgte stoffer, herunder nye potentielt sundheds- og miljøskadelige stoffer. Resultaterne formidles blandt andet til EU's arbejde med opdatering af vanddirektivets liste over prioriterede stoffer, til risikovurderingsarbejdet under REACH og til arbejdet med udvælgelse af stoffer under OSPAR og HELCOM. Ud over NKG's netsted haf NScG sit eget netsted (www.nordicscreening.org), hvor arbejdet og resultater af arbejdet bliver publiceret.

Information

Contact