Nordisk samarbeid om screening av sunnhets- og miljøfarlige organiske stoffer – NScG

Viten om forekomst og spredning av skadelige kjemikalier i de nordiske lande og de arktiske områder. Gruppen utfører screening undersøkelser av uvalgte stoffer, nye potentielt sunnhets- og miljøskadelige stoffer. Resultatene formidles blant andet til EU’s arbeid med oppdatering av vanndirektivets liste over prioriterte stoffer, til risikovurderings arbeidet under REACH og til arbeidet med utvelgelse av stoffer under OSPAR og HELCOM. Udøver NKG’s hjemmeside har NScG en egen hjemmeside (www.nordicscreening.org) hvor arbeidet og resultater bliver publiserte.

Information

Contact