Nordiskt samarbete om screening av hälso- och miljöfarliga organiska ämnen – NScG

Kunskap om förekomst och spridning av skadliga kemikalier i de nordiska länderna och de arktiska områdena. Gruppen utför screeningundersökningar av utvalda ämnen och nya potentiellt hälso- och miljöskadliga ämnen. Resultaten förmedlas bland annat till EU:s arbete med uppdatering av vattendirektivets lista över prioriterade ämnen, till riskvärderingsarbetet inom REACH och till arbetet med utval av ämnen inom OSPAR och HELCOM. Utöver NKG:s hemsida har NScG en egen hemsida (www.nordicscreening.org), där arbetet och resultaten publiceras.

Information

Contact