Agenda

31.10.17

15:30 - 15:45
1. Opening of the Session
15:45 - 17:45
2. Nordic Summit
17:45 - 18:00
3. Nordic Council of Ministers’ Programme 2018

01.11.17

10:00 - 10:45
5. Question time with the Nordic ministers for overseas aid
15:30 - 15:45
15. Elections 2018
15:45 - 15:55
16. Programme for the Nordic Council 2018
15:55 - 16:00
17. Closing of the Session
02.11.17 | News

Session approves new Arctic programme

The eighth Nordic Council of Ministers’ Arctic co-operation programme – called "Nordic Partnership for the Arctic" and covering the period 2018–2021 – was approved by the 69th Session of the Nordic Council on 2 November 2017 in Helsinki, a sign of the ongoing Nordic commitment...

02.11.17 | News

Inget beslut om Färöarnas ställning

Färöarnas ansökan om att få bli fullvärdig medlem i Nordiska rådet bordlades under sessionen i Helsingfors. Debatten under sessionen präglades av kompromissvilja, och ärendet bordlades.

08.07.19 | Information

Valg til Nordisk Råds organer 2018