Työskentely

Täältä saat tietoa työn hakemisesta, säännellyistä ammateista ja työttömyysvakuutuksesta.

Jobsøgning i Danmark

Työnhaku Tanskassa

Skat i Danmark

Tanskan verotus

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Työ- ja oleskelulupa Tanskassa

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Työllistymistoimet Tanskassa

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Tanskan työttömyysvakuutusta ja työttömyyspäivärahaa koskevat säännöt

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Tiettyjen ammattien harjoittamisoikeus Tanskassa

Danske fagforeninger

Tanskan ammattiliitot

Danske sygedagpenge

Tanskan sairauspäiväraha

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.