Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Jobsøgning i Danmark

Att söka jobb i Danmark

Skat i Danmark

Dansk skatt

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Dansk arbetslöshetsersättning

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Auktorisation för att utöva vissa yrken i Danmark

Danske fagforeninger

Danska fackföreningar

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.