Pandemin gav Gränshinderrådet extra jobb under 2020

26.10.20 | Nyhet
Gränshinderrådets kickoff-möte 2020

Gränshinderrådet 2020

Photographer
Matts Lindqvist

Coronan har präglat Gränshinderrådets arbete i år. Närmast i bild från höger Siv Friðleifsdóttir, Kimmo Sasi och Bertel Haarder (längst t.v.), ordförande under 2020.

Coronakrisen har i hög grad präglat Gränshinderrådets arbete för den fria rörligheten i Norden under 2020. Trots utmaningarna med pandemin har rådet lyckats nå sitt mål i antalet avklarade ordinarie gränshinder, och har dessutom bidragit till att lösa cirka hälften av de gränsrelaterade problem som pandemin orsakat, visar rådets verksamhetsrapport för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020

Den pågående covid-19-pandemin fick stora effekter på den fria rörligheten när de nordiska länderna införde en rad restriktioner med bland annat stängda gränser och gränskontroller. Särskilt drabbade var befolkningen i gränsregionerna och de som pendlar till ett annat nordiskt land för att jobba.

På initiativ av Gränshinderrådets sekretariat började därför de gränsregionala informationstjänsterna genast från den 13 mars rapportera in coronarelaterade störningar i den fria rörligheten och andra problem som uppstått i gränsregionerna.  Även Info Norden bidrog till att kartlägga problem i coronakrisens spår.

Fram till den 30 juni hade 34 coronarelaterade störningar rapporterats in till Gränshinderrådet. Sedermera har det uppstått ytterligare störningar, av 41 störningar har 22 blivit lösta och 19 återstår.

Utöver dem har åtta ordinarie gränshinder under 2020, det vill säga sådana som inte var en följd av pandemin, undanröjts. Målet är att 8-12 hinder ska klaras av per kalenderår.

Stor majoritet har upplevt problem

Ett par månader in i krisen tog Gränshinderrådet också initiativ till en enkätundersökning bland de som verkar och bor i gränsregionerna. Undersökningen visade bland annat att 82,5 procent av de drygt 1600 som svarade hade upplevt problem på grund av ländernas olika coronarestriktioner och brist på samspel mellan länderna.

Gränshinderrådets medlemmar skickade också brev till bland annat statsministrarna och uppmanade dem att lära av coronakrisen för att förbättra den gemensamma hanteringen vid framtida kriser. I sitt svar skriver de nordiska regeringscheferna att lärdomar ska dras för att man kan stå bättre rustad vid nästa kris.

Gränshinderrådets ordförande under 2020 Bertel Haarder säger att krisen har lett till att Norden nu är mer avlägset från målet att bli världens mest integrerade region till 2030. Han vill se bättre samarbete när nästa kris slår till.

- Det skulle vara oförståeligt om vi nu inte lär oss av problemen. Det är vår plikt att titta på hur vi har hanterat vårt nordiska samarbete under coronakrisen och ta fram förslag till en starkare ”samarbetssberedskab” och hur vi kan förebygga gränshinder vid framtida hot och katastrofer, säger Bertel Haarder.

Fokuserar på kvalitativa temaområden

Under 2020 har Gränshinderrådet även fått ett stärkt mandat av de nordiska samarbetsministrarna. Det innebär bland annat att rådet kan fokusera också på bredare kvalitativa temaområden, såsom erkännande av yrkeskvalifikationer, nordiska byggbestämmelser, samarbete kring digitala tjänster, geoblockering på tv-sändningar, gränsregional statistik och transportsamarbete.

 

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för både enskilda och företag. Gränshinderrådet har medlemmar från samtliga nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland.