Godkendelse af færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer, interne beslutninger og politiske dialoger, dokument 3/2022