Dagordning

  22.03.22

  09:00 - 09:05

  1.
  Sessionens åbning

  1.1.
  Fastsættelse af deltagerliste

  09:05 - 10:30

  2.
  Krig i Europa igen – hvordan kan vi i Norden hjælpe Ukraine bedst, og skabe størst tryghed i Norden, Europa og verden?

  2.1.
  Aktualitetsdebat

  10:30 - 11:15

  3.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  3.1.
  Hur ska Enestam-rapporten om civil krisberedskap och Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet följas upp av de nordiska länderna?

  11:15 - 12:00

  4.
  Den nordiska välfärdsmodellen och dess framtid

  4.1.
  Debat med de nordiske samarbejds-, social- og helseministre

  15:15 - 15:55

  9.
  Vækst og Udvikling i Norden

  9.5.
  Avstämning

  15:55 - 16:25

  10.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  06.05.22 | Nyhet

  Hård kritik mot otillräckligt nordiskt transportsamarbete

  De nordiska regeringarna släpar fötterna efter sig i frågan om stärkt samarbete om transportinfrastruktur. Nordiska rådet har under många år bett regeringarna att stärka samarbetet genom att inrätta ett eget ministerråd för transport. Hittills har regeringarna inte följt parlamentariker...

  04.04.22 | Nyhet

  Finland lyfter välfärden som prioriterad fråga i Nordiska rådet

  Den gröna omställningen, en åldrande befolkning och allt färre som jobbar och betalar för vår välfärd. Det är bara några utmaningar som den nordiska välfärdsmodellen står inför. Modellen är värd att slå vakt om, anser Finland, som lyfter välfärdsfrågan som en av de viktigaste prioriteri...

  29.06.22 | Information

  Om Nordiska rådet

  Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.