Dagsorden

  22.03.22

  09:00 - 09:05

  1.
  Sessionens åbning

  1.1.
  Fastsættelse af deltagerliste

  09:05 - 10:30

  2.
  Krig i Europa igen – hvordan kan vi i Norden hjælpe Ukraine bedst, og skabe størst tryghed i Norden, Europa og verden?

  2.1.
  Aktualitetsdebat

  10:30 - 11:15

  3.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  3.1.
  Hur ska Enestam-rapporten om civil krisberedskap och Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet följas upp av de nordiska länderna?

  11:15 - 12:00

  4.
  Den nordiska välfärdsmodellen och dess framtid

  4.1.
  Debat med de nordiske samarbejds-, social- og helseministre

  15:15 - 15:55

  9.
  Vækst og Udvikling i Norden

  9.5.
  Avstämning

  15:55 - 16:25

  10.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  10.3.
  Medlemsförslag om ett starkt Norden med en gemensam nordisk linje i energipolitiken (A1913/UVU), K-gruppen

  Nyheter
  Program
  Informasjon