Dagsorden

  22.03.22

  09:00 - 09:05

  1.
  Sessionens åbning

  1.1.
  Fastsættelse af deltagerliste

  09:05 - 10:30

  2.
  Krig i Europa igen – hvordan kan vi i Norden hjælpe Ukraine bedst, og skabe størst tryghed i Norden, Europa og verden?

  2.1.
  Aktualitetsdebat

  10:30 - 11:15

  3.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  3.1.
  Hur ska Enestam-rapporten om civil krisberedskap och Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet följas upp av de nordiska länderna?

  11:15 - 12:00

  4.
  Den nordiska välfärdsmodellen och dess framtid

  4.1.
  Debat med de nordiske samarbejds-, social- og helseministre

  15:15 - 15:55

  9.
  Vækst og Udvikling i Norden

  9.5.
  Avstämning

  15:55 - 16:25

  10.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  06.05.22 | Nyhet

  Kraftig kritikk av mangelfullt nordisk transportsamarbeid

  De nordiske regjeringer sleper bena etter seg i spørsmålet om styrket samarbeid om transportinfrastruktur. I mange år har Nordisk råd bedt regjeringen om å styrke samarbeidet ved å opprette et eget ministerråd for transport. Så langt har regjeringen ikke fulgt parlamentarikernes ønsker....

  04.04.22 | Nyhet

  Finland lyfter välfärden som prioriterad fråga i Nordiska rådet

  Den gröna omställningen, en åldrande befolkning och allt färre som jobbar och betalar för vår välfärd. Det är bara några utmaningar som den nordiska välfärdsmodellen står inför. Modellen är värd att slå vakt om, anser Finland, som lyfter välfärdsfrågan som en av de viktigaste prioriteri...

  14.03.22 | Information

  Gjennomførte sendinger fra temasesjonen i Malmø

  Her kan du se sendingene fra våre møter under temasesjonen med engelsk tolkning.