Opas: väliaikainen oleskelu Suomessa

Valokuvaaja
Erda Estremera on Unsplash
Tähän oppaaseen on koottu tietoa, joka sinun on hyvä ottaa huomioon, jos aiot oleskella Suomessa väliaikaisesti.

Tästä oppaasta löydät tietoa muun muassa väestörekisteröinnistä, asumisesta, sosiaaliturvasta, pankkitilistä, vakuutuksista sekä lasten ilmoittamisesta päivähoitoon, esikouluun tai kouluun Suomessa, kun oleskelet tai työskentelet Suomessa väliaikaisesti. 

Sivulta Opas: kesätyö tai kausityö Suomessa löydät tietoa väliaikaiseen työskentelyyn liittyvistä asioista, kuten verotuksesta, työehdoista, työttömyysturvasta sekä eläkkeestä Suomessa.

Jos aiot muuttaa Suomeen pidemmäksi aikaa, löydät tietoa sivultamme Opas: muutto Suomeen.

Väestörekisteröinti Suomessa

Pohjoismaiden kansalaisena et tarvitse oleskelulupaa voidaksesi asua Suomessa. Voit oleskella Suomessa korkeintaan kuusi kuukautta ilman, että sinun tarvitsee kirjautua väestörekisteriin Suomessa. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittaa tilapäisestä muutosta. Lue lisää sivulta Väestörekisteröinti Suomessa.

Muistathan kuitenkin käännättää postisi uuteen osoitteesi Suomessa, sekä ilmoittaa uudesta osoitteestasi lähtömaan viranomaisille. 

Henkilötunnus Suomessa

Voit saada suomalaisen henkilötunnuksen, vaikka oleskelisit Suomessa vain tilapäisesti. Edellytyksenä kuitenkin on, että oleskelet Suomessa laillisesti, ja että rekisteröinnillesi on peruste. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi Suomessa tapahtuva opiskelu, työskentely tai muu vastaava syy. Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston sivuilta. 

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää rekisteröitymistä henkilökohtaisesti joko Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa, Verohallinnon toimipisteessä tai Maahanmuuttovirastossa oleskeluoikeuden tai oleskeluluvan hakemisen yhteydessä.

Lue henkilötunnuksesta Suomessa sivulta Henkilötunnus Suomessa.

Sähköinen tunnistautuminen Suomessa

Sähköistä asiointia varten tarvitset sähköisen tunnistautumisvälineen. Suomalaisen sähköisen tunnistautumisen välineen saaminen edellyttää, että sinulla on suomalainen henkilötunnus. Jos et voi saada suomalaista sähköisen tunnistautumisen välinettä, voit käyttää tunnistautumiseen Finnish Authenticator -tunnistuspalvelua. Lue lisää sivulta Sähköinen tunnistautuminen Suomessa.

Jos sinulla on toisen EU-maan hyväksymä eIDAS-tunnistautumisväline, voit käyttää sitä tunnistautumiseen Suomessa. Suomi.fi-sivuilta löydät listan maista, joiden tunnistusvälineillä Suomessa voi tunnistautua. Huomaa kuitenkin, että viranomaisten palveluvalikoima on huomattavasti suppeampi kuin suomalaisella välineellä.

Jos haluat pankkitilin lisäksi pankkitunnukset, sinun täytyy rekisteröidä henkilötietosi ja osoitteesi väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietovirastossa. Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

Asuminen Suomessa

Tietoa asumisesta Suomessa löydät sivulta Asuminen Suomessa. 

Asumistuen saaminen Suomessa edellyttää sitä, että asut Suomessa vakinaisesti. Jos siis oleskelusi Suomessa ei katsota olevan vakinaista, et voi saada asumistukea Suomesta. Lue lisää asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa annetusta laista.

Vuokranantaja saattaa vaatia, että sinulla on suomalainen henkilötunnus, jotta voit solmia vuokrasopimuksen. Varmista vuokranantajalta mitä tietoja vaaditaan vuokrasopimuksen solmimiseen. Lue lisää vuokrasopimuksesta InfoFinland.fi-sivuilta.

Vuokranantajat edellyttävät yleensä, että hankit vuokra-asuntoon kotivakuutuksen. Lue lisää alta kohdasta Vakuutukset Suomessa.

Sosiaaliturva Suomessa

On tärkeää, että tiedät, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Jos et tiedä, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut oleskellessasi tilapäisesti Suomessa, lue lisää sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut? Sosiaaliturvasta Suomessa löydät tietoa sivulta Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa. 

Jos saat lähtömaassasi jotain sosiaaliturvaetuutta, tarkista ennen Suomeen tuloa maksetaanko etuutta sinulle, vaikka oleskelet ulkomailla. Muista myös ilmoittaa sosiaaliturvaviranomaisille väliaikaisesta oleskelustasi Suomessa sekä siitä, kun palaat lähtömaahan.

Oikeus terveydenhoitoon Suomessa

Lue oikeudestasi terveydenhoitoon Suomessa sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.

Pankkitili Suomessa

Suomalainen henkilötunnus ei ole välttämättömyys pankkitiliä avatessa, mutta sinun on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä luotettavasti. Henkilöllisyyden voi varmimmin todentaa voimassa olevalla passilla tai virallisella henkilökortilla, joka tulee olla mukana, kun käyt henkilökohtaisesti pankin konttorissa avaamassa tilin. 

Kun avaat pankkitilin, pankki voi tarkistaa luottotietosi, sekä pyytää selvitystä siitä, mihin aiot käyttää tiliäsi. 

Lue lisää pankkitilistä Suomessa sivulta Pankkitili Suomessa.

Vakuutukset Suomessa

Kotivakuutus on usein ehto asunnon vuokraamiselle. Voit hankkia kotivakuutuksen Suomessa, vaikka asut Suomessa väliaikaisesti. Tietoa vakuutuksista Suomessa löydät sivulta Vakuutukset Suomessa.

Jos sinulla on kotimaassasi yksityisiä vakuutuksia, ota yhteyttä vakuutusyhtiöön selvittääksesi, miten ulkomailla oleskelu vaikuttaa vakuutuksiisi. 

Puhelinliittymät Suomessa

Lue matkapuhelinliittymän avaamisesta Suomessa sivulta Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa.

Ajoneuvo ja ajokortti Suomessa

Sivuilta Ajoneuvo Suomessa sekä Ajokortti Suomessa löydät tietoa ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttämisestä Suomessa sekä oikeudestasi käyttää ulkomailla myönnettyä ajokorttia Suomessa.

Lemmikit Suomessa

Sivulta Matkustaminen koiran tai kissan kanssa Suomeen löydät tietoa lemmikin tuomisesta Suomeen.

Tarvitsenko passia matkustaessani Suomeen?

Sivulta Tarvitsenko passia matkustaessani Suomeen löydät tietoa tarvitsemistasi matkustusasiakirjoista, kun matkustat Suomeen.

Lasten ilmoittaminen päivähoitoon, esikouluun tai kouluun Suomessa

Suomessa kunnan täytyy järjestää varhaiskasvatusta lapselle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on, tai jos lapsi asuu kunnassa huoltajiensa työn, opiskelun, sairauden tai vastaavien syiden vuoksi, vaikka lapsella ei ole Suomessa kotikuntaa tai lapsen kotikunta on kotikuntalain perusteella toinen kunta. Lisäksi kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle. Lue lisää varhaiskasvatuslaista.

Kunnalla on velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Asumiselta edellytetään tiettyä pysyvyyttä, mutta esimerkiksi kotiosoitetta tai rekisteröintiä väestötietojärjestelmään ei voida pitää välttämättöminä edellytyksinä. Epäselvissä tilanteissa arvioinnissa käytetään tapauskohtaista harkintaa. Lue lisää perusopetuslaista.

Eri kunnissa voi olla erilaisia tapoja ilmoittaa lapsi päiväkotiin, esiopetukseen tai perusopetukseen. Lisätietoja saat asuinkunnaltasi Suomessa.

Lue lisää päivähoidosta, esiopetuksesta sekä perusopetuksesta Suomessa sivuilta Päivähoito Suomessa, Esiopetus Suomessa ja Perusopetus Suomessa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.