Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa

Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa
Photographer
Rémi Walle on Unsplash
Tällä sivulla kerrotaan oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan eri tilanteissa. Sivulla kerrotaan, miten menetellä, kun muutat Suomeen tai pois Suomesta tai aloitat työskentelyn Suomessa tai ulkomailla. Sivuilla kerrotaan säännöistä, jos olet perheellinen, apurahansaaja, opiskelija, työtön työnhakija tai lähetetty työntekijä tai teet työmatkan tai etätöitä ulkomailla.

Voit kuulua vain yhden maan sosiaaliturvaan kerralla. Kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Jos et ole töissä, kuulut pääsääntöisesti asuinmaasi sosiaaliturvaan. Monissa tilanteissa on kuitenkin syytä olla erityisen tarkkana. Tällä sivulla keskitytään erityisesti Suomea koskeviin ohjeisiin eri tilanteissa. 

Yleistietoa sosiaaliturvaan kuulumisesta eri tilanteissa löydät sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut? Suomen sosiaaliturvaan kuuluvista etuuksista ja palveluista voit lukea lisää kokoelmasivulta Sosiaaliturva tai Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta.

Jos asut tai työskentelet Suomessa

Pelkkä muutto Suomeen ei tarkoita, että olisit oikeutettu Suomen sosiaaliturvaetuuksiin. Kela arvioi etuutta hakiessasi, asutko Suomessa vakinaisesti tai voitko saada oikeuden Kelan etuuksiin työskentelysi perusteella. Voit lukea lisää vakinaisesti Suomeen muuttamisesta sivulta Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Huomioi, että kuulut sen maan työttömyysvakuutuksen piiriin, jossa työskentelet tai jonka lainsäädäntöä sinuun sovelletaan. Et siis voi jatkaa kuulumista asuinmaan työttömyyskassaan, jos olet lähtenyt työn perässä ulkomaille ja kuulut työskentelymaan sosiaaliturvaan. Lue lisää sivulta Suomen työttömyysturvaetuudet.

Voit saada oikeuden Suomen sosiaaliturvaan heti kun olet muuttanut Suomeen, jos muutat maahan vakinaisesti tai työskentelet Suomessa ja vähimmäispalkkavaatimus täyttyy. Ammattiurheilija rinnastetaan työntekijään. Voit lukea lisää vähimmäispalkkavaatimuksesta Kelan sivuilla. 
 

Jos tulet Suomeen toisesta Pohjoismaasta, olet harjoittanut yritystoimintaa yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukauden ajan ja olet ottanut yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen, sinulla on yrittäjänä oikeus etuuksiin yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.
 

Jos olet ulkomailta lähetetty työntekijä, pysyt yleensä lähtömaasi sosiaaliturvassa. Sinulla pitää olla mukanasi lähtömaan A1-todistus. Lue lisää Your Europe -sivustolta.
 

Työharjoittelijoilla, au paireilla ja muilla lyhytaikaista tai pienipalkkaista työtä tekevillä ei yleensä ole oikeutta Kelan etuuksiin, jos vähimmäispalkkavaatimus ei täyty eikä Suomessa asuminen ole vakinaista. He pysyvät lähtömaansa sosiaaliturvassa.
 

Suomen sosiaaliturvaan kuulumattomilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon Suomessa lähtömaansa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Pohjoismaalaisten tulisi päästä hoitoon myös passia tai muuta virallista henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Lue lisää sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.
 

Jos työskentelet ulkomailla

Jos asut Suomessa mutta teet työtä yksinomaan toisessa maassa, kuulut pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan. Poikkeuksena tästä on lähetetty työntekijä, joka on saanut Eläketurvakeskuksesta A1-todistuksen. Jos työskentelet useassa maassa, vaikuttaa työskentelyn määrä siihen, missä maassa sinut vakuutetaan. Jos teet etätöitä, tutustu kohtaan Etätyö ulkomailla.

Työ ulkomailla

Jos asut Suomessa mutta teet työtä yksinomaan toisessa maassa palkansaajana tai yrittäjänä, kuulut pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan. Työskentelymaassa vakuuttaminen tarkoittaa sitä, että työntekijän koko sosiaaliturva määräytyy työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Toisessa Pohjoismaassa vakuutettu työntekijä ei voi saada Suomessa asumiseen perustuvia etuuksia (esimerkiksi äitiyspäivärahaa tai lapsilisää), vaikka hänen katsottaisiin edelleen asuvan Suomessa ja oleskelevan ulkomailla vain tilapäisesti.

Niin sanotuilla rajatyöntekijöillä voi olla oikeus saada Kelasta etuuksia rajoitetusti (äitiysavustus, yksityisen hoidon tuki, yleinen asumistuki ja sairaanhoitoetuudet), vaikka he työskentelisivät toisessa EU-asetusta soveltavassa maassa, mutta asuvat silti vakinaisesti Suomessa. Rajatyöntekijäksi katsotaan työntekijä, joka palaa säännöllisesti päivittäin tai vähintään viikoittain asuinmaahansa.

Jos aloitat työskentelyn toisessa Pohjoismaassa, ilmoita tästä sekä Kelaan että työskentelymaan sosiaaliturvaviranomaisille. Tutustu myös maakohtaisiin oppaisiimme.

Etätyö ulkomailla

Jos asut Suomessa ja teet Suomesta käsin etätöitä ulkomaiselle työnantajalle, vakuutetaan sinut lähtökohtaisesti aina Suomessa. Jos lähdet tilapäisesti ulkomaille ja teet etätöitä suomalaiselle työnantajalle, tulee työnantajan hakea sinulle A1-todistusta. Lue lisää Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Suomesta lähetetty työntekijä tai työmatka ulkomailla

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin toiseen Pohjoismaahan, tarvitset mukaasi A1-todistuksen Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Todistusta suositellaan haettavaksi aina, kun työntekijä käy työasioissa ulkomailla. Lue lisää Eläketurvakeskuksen sivuilta sekä sivulta Lähetetyt työntekijät Suomesta.

Työ Suomessa ja ulkomailla

Jos asut Suomessa ja työskentelet Suomessa ja toisessa Pohjoismaassa, kuulut asuinmaasi Suomen sosiaaliturvaan, mikäli teet vähintään 25 % työstä Suomessa. Jos teet alle 25 % työstäsi asuinmaassasi Suomessa, työnantajasi tai tämän kotipaikka ratkaisee, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Jos olet virkasuhteessa ja olet palkansaaja ja/tai toimit yrittäjänä yhdessä tai useammassa maassa, sinuun sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jonka piiriin työnantajanasi toimiva virasto kuuluu.

Sinun tulee hakea A1-todistusta asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaiselta.

Erityisiä ammattiryhmiä koskevat ohjeet

Jos työskentelet lentäjänä tai matkustamohenkilökunnan jäsenenä matkustaja- tai kuljetuslentokoneessa, tai merityöntekijänä aluksella, koskee sinua erityiset säännöt. Lue lisää Kelan ja Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Jos saat apurahaa

Jos olet tutkija tai apurahansaaja, lue ohjeet sivulta Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa.

Jos olet opiskelija

Jos lähdet Suomesta ulkomaille, voit yleensä saada Kelan etuuksia, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 6 kuukautta. Opiskelijana tai tutkimustyötä ulkomailla tehdessäsi sinulla on kuitenkin oikeus Kelan etuuksiin pidempään. Tämä edellyttää, että olet ollut oikeutettu Kelan etuuksiin jo ennen ulkomaan opintoja tai tutkimustyötä. Lisäksi opiskelun pitää olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa.

Kela maksaa tietyissä tilanteissa opintotukea ulkomailla tehtäviin opintoihin. Lue lisää Kelan sivuilta.

Jos tulet toisesta Pohjoismaasta Suomeen opiskelemaan, oleskelusi Suomessa katsotaan yleensä tilapäiseksi. Sosiaaliturvasta vastaa tällöin lähtömaa. Sinulla on kuitenkin oikeus välttämättömään sairaanhoitoon. Lue lisää sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.

Jos saavut ulkomailta Suomeen opiskelemaan, saat opintotukea yleensä lähtömaasta. Jos et ole Suomen kansalainen ja olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi yleensä saada opintotukea Suomesta. Lue lisää sivulta Opintotuki Suomessa.

Jos olet työtön

Jos olet työtön työnhakija ja haluat muuttaa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen, tutustu sivuun Suomen työttömyysturvaetuudet.

Jos sinulla on perhe tai odotat perheenlisäystä

Jos sinulla on perhe tai odotat perheenlisäystä ja olet muuttamassa, tutustu alla oleviin Info Pohjolan sekä Kelan sivuihin.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.