Guide: midlertidigt ophold i Finland

Fotograf
Erda Estremera on Unsplash
Denne guide indeholder nyttig information, hvis du planlægger at opholde dig midlertidigt i Finland.

I denne guide finder du blandt andet information om folkeregistrering, bolig, social sikring, bankkonto, forsikringer og om indskrivning af børn i dagtilbud, førskole eller skole Finland, hvis du opholder dig eller arbejder midlertidigt i Finland. 

På siden Guide: sommerjob eller sæsonjob i Finland finder du svar på spørgsmål om midlertidigt ophold, herunder skat, ansættelsesvilkår, arbejdsløshedsforsikring og pension i Finland.

Hvis du har planer om at flytte til Finland i længere tid, finder du information på siden Guide: flytte til Finland.

Folkeregistrering i Finland

Som nordisk statsborger har du ikke brug for en opholdstilladelse, hvis du bor i Finland. Du kan højst opholde dig i Finland i seks måneder uden at skulle folkeregistrere dig. Hvis du ønsker det, kan du dog melde midlertidig flytning. Du kan læse mere på siden Folkeregistrering i Finland.

Husk alligevel at få videresendt din post til din nye adresse i Finland, og at meddele din nye adresse til myndighederne i det land, som du flytter fra. 

Personnummer i Finland

Du kan få et finsk personnummer, selv om du kun opholder dig i Finland midlertidigt. Det er dog en forudsætning, at du opholder dig lovligt i Finland, og at du har en grund til at registrere dig. Det kan eksempelvis være studier, arbejde eller lignende i Finland. Du kan læse mere på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas netsted. 

For at få et personnummer skal du henvende dig personligt på et af Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicekontorer, hos Skatteförvaltningen eller hos Migrationsverket i forbindelse med ansøgning om opholdsret eller opholdstilladelse.

Du kan læse mere på siden Personnummer i Finland.

Elektronisk legitimation i Finland

Hvis du ønsker at bruge digitale tjenester, har du brug for en elektronisk legitimation. For et få en finsk elektronisk legitimation skal du have et finsk personnummer. Hvis du ikke kan få en finsk elektronisk legitimation, kan du bruge Finnish Authenticator som legitimation. Du kan læse mere på siden Elektronisk legitimation i Finland.

Hvis du har en eIDAS-legitimation, som er godkendt i et andet EU-land, kan du bruge dette til identifikation i Finland. På Suomi.fi finder du en liste over lande, hvis identifikationsmidler kan bruges i Finland. Du skal dog være opmærksom på, at udvalget af offentlige tjenester er væsentligt mindre end med en finsk elektronisk legitimation.

Hvis du ud over en bankkonto ønsker adgang til netbank, skal du registrere dine personoplysninger og din adresse i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan læse mere på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas netsted.

Bolig i Finland

Du kan finde information om bolig i Finland på siden Boligformer i Finland. 

For at få boligstøtte i Finland, skal du bo permanent i landet. Hvis dit ophold i Finland ikke anses for at være permanent, kan du dermed ikke få boligstøtte i Finland. Du kan læse mere i lov om bopælsbaseret social sikring i grænseoverskridende tilfælde.

Udlejere kan kræve, at du har et finsk personnummer, for at du kan indgå en lejeaftale. Udlejere kan oplyse dig om, hvilke oplysninger der kræves, for at du kan indgå en lejeaftale. Du kan læse mere om lejeaftaler på netstedet InfoFinland.

Udlejere kræver som regel, at du tegner en indboforsikring for lejeboligen. Du kan læse mere i afsnittet Forsikring i Finland.

Socialforsikring i Finland

Det er vigtigt, at du ved, hvilket land du er socialt sikret i. Hvis du ikke ved, hvor du er socialt sikret, når du opholder dig midlertidigt i Finland, kan du læse mere på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af? Du kan læse mere på siden Social sikring når du bor eller arbejder i Finland. 

Hvis du modtager sociale ydelser i det land, som du flytter fra, skal du inden flytningen til Finland undersøge, om du også har ret til ydelserne, når du opholder dig i udlandet. Husk også at oplyse de sociale sikringsmyndigheder om dit midlertidige ophold i Finland, og om hvornår du påtænker at vende tilbage til dit hjemland.

Ret til sundhedsydelser i Finland

Du kan læse mere om din ret til sundhedsydelser i Finland på siden Ret til sundhedsydelser i Finland.

Bankkonto i Finland

Der er intet krav om, at du har et finsk personnummer for at åbne en bankkonto, men du skal altid kunne bevise din identitet på en pålidelig måde. Det er sikrest at bevise din identitet med et pas eller et officielt id-kort, som du skal medbringe i banken, når du vil åbne en konto. 

Når du åbner en bankkonto, kan banken undersøge din kreditværdighed og bede dig om at redegøre for, hvad du skal bruge kontoen til. 

Du kan læse mere på siden Bankkonto i Finland.

Forsikringer i Finland

Det kræves ofte, at man har en indboforsikring, hvis man skal leje en bolig. Du kan få en indboforsikring i Finland, selvom du bor midlertidigt i Finland. Du kan finde information om forsikring i Finland på siden Forsikring i Finland.

Hvis du har private forsikringer i dit hjemland, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, hvordan dit ophold i udlandet påvirker dine forsikringer. 

Mobilabonnementer i Finland

Du kan læse mere om mobilabonnementer i Finland på siden Køb af varer og tjenester i Finland.

Køretøj og kørekort i Finland

På siderne Køretøj i Finland og Kørekort i Finland finder du information om brug af et udenlandsk registreret køretøj i Finland, og om retten til at bruge et udenlandsk kørekort i Finland.

Kæledyr i Finland

På siden Rejse med hund eller kat til Finland finder du information om at medbringe kæledyr til Finland.

Skal jeg bruge pas, når jeg rejser til Finland?

På siden Skal jeg bruge pas, når jeg rejser til Finland?, finder du information om, hvilke rejsedokumenter du skal bruge, når du rejser til Finland.

Indskrivning i dagtilbud, førskole og skole i Finland

I Finland skal kommunerne arrangere dagtilbud til et barn, som i henhold til lov om hjemkommune, har den pågældende kommune som hjemkommune, eller hvis barnet bor i kommunen på grund af forældres/værges arbejde, studier, sygdom eller lignende, selv om barnet ikke har hjemkommune i Finland, eller hvis barnets hjemkommune i henhold til til lov om hjemkommune er en anden kommune. I hastesager, eller hvis omstændighederne i øvrigt kræver det, skal kommunen også arrangere dagtilbud for andre børn, som opholder sig i kommunen, på lige fod med indbyggere i kommunen. Du kan læse mere i lov om småbørnspædagogik.

Kommunen har pligt til at arrangere førskole- og grundskoleundervisning for børn i den undervisningspligtige alder, som bor i kommunen. Der forudsættes en vis grad af permanent tilknytning til kommunen, men eksempelvis hjemmeadresse eller registrering i befolkningsdatasystemet kan ikke anses for at være nødvendige forudsætninger. I tvivlstilfælde vurderes sagen individuelt. Du kan læse mere i lov om grundlæggende uddannelse.

Der kan være forskellige måder at indskrive barnet i dagtilbud, førskole eller grundskole i de enkelte kommuner. Du kan få yderligere information i din bopælskommune i Finland.

Du kan læse mere om dagtilbud, førskoleundervisning og grundlæggende uddannelse i Finland på sidene Dagtilbud i Finland, Førskoleundervisning i Finland og Førskole og grundskole i Finland.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.