Väestörekisteröinti Suomessa

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa
Tältä sivulta löydät tietoa väestörekisteröinnistä, muuton ilmoittamisesta sekä kotikunnasta, kun muutat Suomeen. Samat säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Pohjoismaisen väestörekisterisopimuksen mukaan jokaisen Pohjoismaissa asuvan tulee olla väestörekisteröitynyt vain yhteen paikkaan Pohjoismaissa. Toisaalta sopimus takaa, ettei muuttaja jää kokonaan pois väestörekisteristä. 

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse Suomessa oleskelulleen muita lupia, kuten oleskelu- tai työlupaa. Lue lisää sivulta Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa.

Muuttoilmoitus

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen vakituisesti muuttavan henkilön on käytävä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa henkilökohtaisesti ilmoittamassa muutostaan viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä. Jos oleskelun Suomessa on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta mutta alle 12 kuukautta, on tehtävä ilmoitus tilapäisestä muutosta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Huomaathan, että tieto uudesta osoitteesta ei välttämättä välity kaikille postia lähettäville tahoille. Jos haluat varmistaa, että saat kaiken postin uuteen osoitteeseesi ulkomailla, voit tilata määräaikaisen postin edelleenlähetyksen tai ilmoittaa uuden osoitteen niille tahoille, joilta saat säännöllisesti postia.

Tilapäinen muutto

Ulkomaalaisen ei tarvitse ilmoittaa alle kolme kuukautta kestävää oleskelua Suomessa.

Jos oleskelun Suomessa on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta mutta alle 12 kuukautta, on tehtävä ilmoitus tilapäisestä muutosta. Kun muutat Pohjoismaista Suomeen, muuttoilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.

Pohjoismaiden ulkopuolisten EU- ja Eta-maiden kansalaisten tulee yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten rekisteröidä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa. Mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistus. EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten maiden kansalaisilta vaaditaan viisumi tai oleskelulupa.

Tilapäisesti Suomessa oleskelevalle ei rekisteröidä kotikuntaa Suomessa eikä hänellä siten ole välttämättä samoja oikeuksia kuin Suomessa vakinaisesti asuvalla henkilöllä. Hän voi tietyissä tapauksissa kuitenkin saada henkilötunnuksen, mikäli hän tarvitsee sitä esimerkiksi työnteon takia. Lue lisää sivulta Henkilötunnus Suomessa.

Vakituinen muutto

Jos oleskelun tarkoitus Suomessa on pysyvä tai se on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yli 12 kuukautta, tulee henkilön tehdä ilmoitus vakituisesta muutosta. Muuttoilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Pohjoismaiden kansalaisten on todistettava henkilöllisyytensä passilla, virallisella kuvallisella henkilökortilla josta ilmenee kansalaisuus tai vastaavalla asiakirjalla.

Muiden EU- ja Eta-maiden kuin Pohjoismaiden kansalaisilla on lisäksi oltava mukana oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus, jonka saa Maahanmuuttovirastosta. EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten maiden kansalaisten on esitettävä voimassaoleva oleskelulupa. Perheenjäsenet voivat hakea rekisteröintiä perhesiteen perusteella.

Kun tiedot on merkitty väestörekisteriin, muuttaja saa suomalaisen henkilötunnuksen ja kotikunnan. Lue lisää sivulta Henkilötunnus Suomessa.

Muista, että pelkkä muuttoilmoitus ei tuo henkilölle automaattisesti oikeutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksiin ja sosiaaliturvaan. Oikeus niihin ratkaistaan etuushakemuksen yhteydessä.

Kotikunta

Kaikilla Suomessa väestörekisteriin vakituisesti merkityillä on suomalainen kotikunta. Kotikunta vaikuttaa mm. henkilön verotukseen ja terveydenhuoltoon. Kotikunnan Suomesta saatuaan henkilö voi hakea lähdeverokortin sijasta tuloverokorttia ja käyttää kunnallisia terveydenhuoltopalveluita kotikunnassaan.

Tietoa Ahvenanmaalle pysyvästi muuttavia koskevista Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta ja asepalveluksesta vapautuksesta löytyy artikkelista Väestörekisteröinti Ahvenanmaalla.

Asuminen useassa maassa yhtä aikaa

Jos muuttaja asuu tai hänellä on asunto kahdessa eri Pohjoismaassa, päättää tulovaltion rekisteriviranomainen (Suomessa Digi- ja väestötietovirasto) erikseen siitä, rekisteröidäänkö muuttajaa tulovaltiossa asuvaksi vai ei.

Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että asuinvaltioksi usein katsotaan se maa, johon hänellä on kiinteät siteet, kuten perhe, omistusasunto tai työpaikka. Tulovaltion rekisteriviranomainen päättää asiasta sen jälkeen, kun henkilö on käynyt uuden asuinmaansa rekisteriviranomaisen luona rekisteröimässä oleskelunsa. 

Tietoa sosiaaliturvasta, jos asut useassa maassa yhtä aikaa, löydät sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.