Guide: Tillfällig vistelse i Finland

Fotograf
Erda Estremera on Unsplash
Guiden innehåller nyttig information för dig som planerar att vistas tillfälligt i Finland.

I den här guiden hittar du information om bland annat folkbokföring, boende, social trygghet, bankkonto, försäkringar och anmälan av barn till dagvård, förskola eller skola i Finland när du vistas eller arbetar tillfälligt i landet. 

På sidan Guide: Sommarjobb eller säsongsjobb i Finland hittar du information om frågor som rör tillfälligt arbete, såsom beskattning, arbetsvillkor, arbetslöshetsskydd och pension i Finland.

Om du planerar att flytta till Finland för en längre tid hittar du information på sidan Guide: Flytta till Finland.

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Som nordisk medborgare behöver du inte uppehållstillstånd för att bo i Finland. Du kan vistas i Finland i upp till sex månader utan att folkbokföra dig i landet. Men om du vill kan du anmäla tillfällig flytt. Läs mer på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

Kom ihåg att eftersända din post till din nya adress i Finland och informera myndigheterna i ditt hemland om din nya adress. 

Personbeteckning i Finland

Du kan du få en finsk personbeteckning (motsvarande personnummer i Sverige) även om du bara vistas tillfälligt i Finland. En förutsättning är att du vistas lagligt i Finland och att du har ett skäl till att folkbokföra dig. Ett sådant skäl kan vara studier, arbete eller liknande i Finland. Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. 

För att få en personbeteckning måste du folkbokföra dig personligen antingen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, på Skatteförvaltningens kontor eller på Migrationsverket i samband med ansökan om uppehållsrätt eller uppehållstillstånd.

Läs mer om personbeteckning i Finland på sidan Personbeteckning i Finland.

Elektronisk identifiering i Finland

För e-tjänster behöver du ett elektroniskt identifieringsverktyg. För att få ett finskt elektroniskt identifieringsverktyg måste du ha en finsk personbeteckning. Om du inte kan få ett finskt elektroniskt identifieringsverktyg kan du använda identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Läs mer på sidan Elektronisk identifiering i Finland.

Om du har ett eIDAS-identifieringsverktyg som godkänts av ett annat EU-land kan du använda det för identifiering i Finland. På Suomi.fi hittar du en lista över de länder vars identifieringsverktyg kan användas i Finland. Observera dock att myndigheternas utbud av tjänster är betydligt mindre än med ett finskt verktyg.

Om du vill ha ett bankkonto och bankkoder måste du registrera dina personuppgifter och din adress i befolkningsdatasystemet på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Boende i Finland

Information om boende i Finland hittar du på sidan Boende i Finland. 

För att få bostadsbidrag i Finland måste du vara stadigvarande bosatt i landet. Om du inte anses vara stadigvarande bosatt i Finland kan du alltså inte få bostadsbidrag från Finland. Läs mer i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall.

Hyresvärden kan kräva att du har en finsk personbeteckning för att kunna ingå ett hyresavtal. Kontrollera med hyresvärden vilka uppgifter som krävs för att ingå ett hyresavtal. Läs mer om hyresavtal på infoFinland.fi.

Hyresvärden kräver vanligtvis att du tecknar en hemförsäkring för hyresbostaden. Läs mer nedan under Försäkringar i Finland.

Socialförsäkring i Finland

Det är viktigt att du vet vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. Om du inte vet vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av när du vistas tillfälligt i Finland kan du läsa mer på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av? Information om social trygghet i Finland hittar du på sidan Finsk social trygghet när du bor eller arbetar i Finland. 

Om du får sociala trygghetsförmåner i ditt hemland ska du innan du kommer till Finland kontrollera om du har rätt till förmånerna även när du vistas utomlands. Kom också ihåg att meddela socialförsäkringsmyndigheterna om din tillfälliga vistelse i Finland och när du tänker återvända till ditt hemland.

Rätten till hälso- och sjukvård i Finland

Läs mer om din rätt till hälso- och sjukvård i Finland på sidan Rätten till vårdtjänster i Finland.

Bankkonto i Finland

Det finns inget krav på finsk personbeteckning för att öppna ett bankkonto, men du måste kunna styrka din identitet på ett pålitligt sätt. Det säkraste sättet att styrka din identitet är med ett giltigt pass eller ett officiellt id-kort, som du ska ha med dig när du besöker bankkontoret för att öppna ett konto. 

När du öppnar ett bankkonto kan banken kontrollera dina kreditupplysningar och be dig redogöra för vad du tänker använda kontot till. 

Läs mer om bankkonto i Finland på sidan Bankkonto i Finland.

Försäkringar i Finland

En hemförsäkring är ofta ett krav för att få hyra en bostad. Du kan teckna en hemförsäkring i Finland även om du bor i landet tillfälligt. Information om försäkringar i Finland hittar du på sidan Försäkringar i Finland.

Om du har privata försäkringar i ditt hemland ska du kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta hur din utlandsvistelse påverkar dina försäkringar. 

Telefonabonnemang i Finland

Läs mer om att öppna ett mobilabonnemang i Finland på sidan Köp av varor och tjänster i Finland.

Fordon och körkort i Finland

På sidorna Fordon i Finland och Körkort i Finland hittar du information om att använda ett utlandsregistrerat fordon i Finland och om rätten att använda ett utländskt körkort i Finland.

Husdjur i Finland

På sidan Resa med hund eller katt till Finland hittar du information om att ta med husdjur till Finland.

Behöver man pass när man reser till Finland?

På sidan Behöver man pass när man reser till Finland? hittar du information om vilka resehandlingar du behöver för att resa till Finland.

Anmäl ditt barn till dagvård, förskola eller skola i Finland

I Finland ska kommunen ordna småbarnspedagogik för de barn vars hemkommun kommunen är enligt lagen om hemkommun eller för de barn som bor i kommunen på grund av sina vårdnadshavares arbete, studier, sjukdom eller av motsvarande skäl, även om barnet inte har någon hemkommun i Finland eller barnets hemkommun enligt lagen om hemkommun är någon annan kommun. Kommunen ska dessutom i brådskande fall eller när omständigheterna annars kräver det se till att småbarnspedagogik ordnas även för andra barn som vistas i kommunen än kommuninvånarna. Läs mer i lagen om småbarnspedagogik.

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område. Boendet förutsätter en viss varaktighet, men exempelvis en hemadress eller folkbokföring kan inte anses vara nödvändiga villkor. Oklara situationer bedöms från fall till fall. Läs mer i lagen om grundläggande utbildning.

Olika kommuner kan ha olika sätt att anmäla ett barn till daghem, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Kontakta din kommun i Finland för mer information.

Läs mer om dagvård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Finland på sidorna Barnomsorg i Finland, Förskoleundervisning i Finland och Grundläggande utbildning i Finland.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.