Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampanjer som finner sted innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

alt=""

Nordiske og baltiske demokratifestivaler 2023

Gode samtaler om grønn omstilling, trygghet og hvordan vi bevarer og styrker våre demokratier står i sentrum for Nordens deltakelse på demokratifestivaler i 2023.

  Nordens dag 2023

  Nordens dag 2023

  23. mars er det Nordens dag, da vi feirer det eldste regionale politiske samarbeidet i verden. Det markerer vi med fem arrangementer rundt omkring i Norden.

   Minister panel: Nordic solutions to online gender-based violence

   CSW67: Norden er klar for å presse på for likestilling

   Når det nordiske samarbeidet deltar på FNs kvinnetoppmøte (CSW) i New York, er målet å støtte opp om likestilling og vise fram nordiske løsninger på kjønnsbasert vold på nettet og på pensjonsgapet.

    alt=""

    Women in War

    How is the war in Ukraine affecting societies and individuals? In eight documentaries we talk to women from Ukraine, Belarus, Russia, and the Baltic countries, residing in the Nordics and Baltics.

     COP27 Nordic Pavilion

     COP27: Nordic Solutions

     The Nordic countries have ambitious climate goals and we firmly believe that we can do more by working together. With more than 50 events, the Nordic Pavilion will cover a wide range of topics on climate change and solutions at COP27 in Sharm El-Sheikh, Egypt, from 6 to 18 November.

      alt=""

      Nordiske demokratifestivaler 2022

      Nordisk samarbejde er klar med debatarrangementer på fem nordiske demokratifestivaler. Politikere, civilsamfund, eksperter, unge og erhvervsliv vil krydse klinger og tale politik i øjenhøjde med nordens borgere.

       alt=""

       Nordic Day 2022:
       State of the Nordic Region

       On Nordic Day the 23 March we celebrate the launch of State of the Nordic Region 2022 with livestreamed events from five Nordic capitals.

        Harbourfront Centre i Toronto

        Nordiske kulturtiltak

        Norden har en sterk, kvalitativt god og variert kunst- og kultursektor som vies stor interesse internasjonalt.

         alt=""

         COP26: Choosing Green

         With more than 100 events the Nordic Pavilions at COP26 in Glasgow and Helsinki covered a wide range of topics on climate change and solutions. Watch all events from the Nordic Pavilions in Glasgow and Helsinki here.

          En fjord omgivet af bjerge

          Den nordiske miljøstafetten

          Nordisk råds miljøpris deles ut hvert år til en nordisk organisasjon, en bedrift eller en person som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Som opptakt til utdelingen av årets pris hyller Nordisk råd alle personene og organisasjonene som jobber for et bedre miljø i Norden.

           Skulptur Britt Smelvær

           Internasjonal profilering av Norden

           Norden har momentum internasjonalt. Med en felles profilering av Norden ønsker vi å framheve det vi har felles: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.

            sæbeboble

            Fremtidens kompetanser

            Fremtiden kommer ikke bare, den skapes. Gjennom felles nordiske prosjekter og erfaringsdeling er målet å sette barn, unge og voksne i stand til å møte en fremtid ingen helt vet hvordan ser ut. Nøkkelen til fremtidens kompetanser er utdannelse.

             Nordic Solutions at COP23 theme photo

             Nordiske løsninger på globale utfordringer

             Nordiske løsninger på globale utfordringer (Nordic Solutions to Global Challenges) er et felles initiativ fra de nordiske statsministrene. Vi vil invitere verden til å dele nordisk kunnskap og erfaringer fra seks prioriterte flaggskipsprosjekter.

              Debate at CSW

              Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

              Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

                Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

               Et nytt nordisk kjøkken

               Formålet med programmet Et nytt nordisk kjøkken er å sette i gang, legge til rette for og koordinere aktiviteter basert på Manifest for et nytt nordisk kjøkken.

                Nordic Food Policy Lab meeting

                Nordic Food Policy Lab

                Hovedmålet med prosjektet Nordic Food Policy Lab er å oppmuntre til bruk av nordiske politiske løsninger for å ta fatt i de matrelaterte sakene som er definert som utfordringer i FNs bærekraftmål, Agenda 2030.