Innhold

02.12.18 | Nyhet

Verden har fått smaken på nordisk matvarepolitikk

Den internasjonale interessen for nordisk kunnskap om hvordan innbyggerdrevet politikk kan føre til endringer i matsystemer, har økt merkbart det siste året. Både statlige organer i for eksempel Costa Rica, India og Skottland og agendasettende internasjonale organisasjoner som Verdens h...

30.10.18 | Nyhet

De nordiske mulighetenes tid er nå

Nordisk ministerråds arbeid er modernisert og effektivisert betraktelig de siste fem årene. Reformene som er gjennomført, har ført til at samarbeidet i dag berører områder som er politisk mer relevante i de nordiske landene enn tidligere, og dermed er til større nytte både for regjering...

14.08.18 | Information

Hvad er Ny Nordisk Mad?

I 2004 skrev 12 nordiske kokke et manifest for det nye nordiske køkken. I dette manifest slog kokkene fast, at det nordiske køkken sagtens kan sammelignes med de bedste køkkener i verden, hvad angår smag og særegenhed, men også i sin stræben efter den kvalitet og charme, som regionale k...