Innhold

24.06.21 | Nyhet

Nordiske matvaner skal inspirere FN-toppmøtet om bærekraftige matsystemer

Med kostråd i verdensklasse, lav antibiotikabruk i dyreproduksjonen og stadig mindre matsvinn har Norden forutsetninger for å bli verdensledende i omstillingen til et bærekraftig matsystem. I dag ga de nordiske ministrene med ansvar for mat, fiske, jord og skog sin fulle støtte til det ...

26.01.21 | Nyhet

Norden vil jobbe for å omforme matsystemer

Vi kan og må ha en oppdragsorientert tilnærming til matsystemer for å løse noen av de største samfunnsutfordringene våre. Dette er den grunnleggende oppfordringen i Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems, som nylig ble lansert av Nordisk ...

23.09.20 | Information

Spelet Food Choices for a Healthy Planet