Innhold

17.12.20 | Nyhet

Trenger du oppskrifter på endring? Bli med på lanseringen av Cookbook for systems change!

Hvordan gjennomfører vi tiltak som gjør det mulig å takle de største samfunnsutfordringene i vår tid? 26. januar kan du bli med og utforske de viktigste konklusjonene fra den nye Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems.

28.10.20 | Nyhet

Grønn luftfart, cruiseturisme og plastavfall sto på dagsordenen da Nordens miljø- og klimaministre møttes

Plastavfall er et presserende og økende problem som må tas hånd om så raskt som mulig, er budskapet fra de nordiske ministrene for klima og miljø etter dagens møte i Nordisk ministerråd. På møtet sto også bærekraftig cruiseturisme og grønnere luftfart på dagsordenen, og de nordiske mini...

23.09.20 | Information

Spelet Food Choices for a Healthy Planet