Innhold

08.10.19 | Nyhet

Nye nordiske ernæringsanbefalinger i 2022: Kom med i arbeidet

Nå inviteres eksperter i og utenfor Norden til å delta i et åpent samarbeide med å oppdatere 2022-utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene. Anbefalingene danner grunnlaget for alle nordiske lands ernæringspolitikk og nasjonale kostråd. Du kan bidra med forslag til tema og næringsst...

03.09.19 | Nyhet

Omprioriteringer venter i det nordiske samarbeidet

Da de nordiske statsministrene møttes i midten av august, fastslo de at klima og bærekraft skal prioriteres høyere enn tidligere innenfor samarbeidet. Målsetningen i den nye visjonen for Nordisk ministerråd er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region. Nå innledes arbeidet med...

26.03.19 | Information

Knowledge hub: The Nordic Gender Effect at Work

Investments in gender equality in the labour market have made the Nordic region one of the most prosperous areas of the world. This series of briefs shares the true story of how investments in gender equality foster employment, family wellbeing and growth. Let it be a a practical too...