Innhold

26.08.21 | Nyhet

Webinar: Endrede matsystemer ved hjelp av bærekraftig nordisk kosthold

Bli med ni endringsagenter fra Norden og andre deler av verden for å lære hvordan en kan koble ernæring med miljømessig bærekraft, på et arrangement i forkant av FNs toppmøte om matsystemer. Webinaret “From science and guidelines to food system transformation” 2. september tar opp en av...

24.06.21 | Nyhet

Nordiske matvaner skal inspirere FN-toppmøtet om bærekraftige matsystemer

Med kostråd i verdensklasse, lav antibiotikabruk i dyreproduksjonen og stadig mindre matsvinn har Norden forutsetninger for å bli verdensledende i omstillingen til et bærekraftig matsystem. I dag ga de nordiske ministrene med ansvar for mat, fiske, jord og skog sin fulle støtte til det ...

23.09.20 | Information

Spelet Food Choices for a Healthy Planet