La hasselmusen snorke i fred!

Hasselmusen
Fotograf
Scanpix
Hva gjør egentlig denne hasselmusen? Jo, den nyter ganske enkelt en skikkelig deilig lur! Det finnes omtrent 60 000 arter i Norden. Alle gjør nytte i økosystemet – edderkopper og snegler, gjedder og skater, hasselmus og pinnsvin – men de har vel også rett til å eksistere bare for sin egen skyld?

Det biologiske mangfoldet er en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve på jorden. Likevel reduseres det i et rasende tempo.

Men også uten menneskets eksistens burde den lille hasselmusen ha rett til å leve og ha det godt.

EUs habitatdirektiv er til for å motvirke tapet av biologisk mangfold. I direktivet er arter og naturtyper ført opp som det er av interesse å bevare for å sikre det biologiske mangfoldet i EU. 

De nordiske landene rapporterer regelmessig til EU om hvor bra det står til med de verneverdige artene og naturtypene, for eksempel om de har tilstrekkelig store levemiljøer eller blir påvirket av forurensning.

Fakta:

Her kan du se hvor stor andel av de verneverdige artene og naturområdene som har det bra og er livskraftige i ditt land:

Dette kan du gjøre:

  • Lær deg mer om alle de fantastiske artene på jorden, og lev slik at det er plass til dem alle!
  • Engasjer deg for naturen, og delta i den demokratiske debatten!