Om den nordiske kultursatsingen Nordic Bridges

Harbourfront Centre i Toronto
Fotograf
Mike Lee
Det ettårige kulturinitiativet Nordic Bridges er en av det nordiske samarbeidets mest ambisiøse internasjonale satsinger til dags dato og vil bidra til å føre sammen kunstnere, tenkere og innovatører fra Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland – med programmingeringspartnere og profesjonelle yrkesutøvere fra hele Canada. 

Fra januar til desember 2022 skal initiativet fremheve moderne nordisk kunst og kultur innenfor mange disipliner: dans, teater, sirkus og musikk, billedkunst og digital kunst, håndverk og design, litteratur, film og kokkekunst. 

Hovedkurator for Nordic Bridges er Harbourfront Centre, en internasjonal, moderne, tverrfaglig kunst- og kulturinstitusjon i Toronto. Landsutstillingen har mer enn 20 programmeringspartnere og er basert på fire bærebjelker: Kunstnerisk innovasjon, Tilgjengelighet og inkludering, Urfolksperspektiver og Bærekraft.   

“I over to år har vi samarbeidet med hundrevis av nordiske og canadiske kunstnere og forberedt Nordic Bridges, og det er en stor glede å kunne presentere arbeidet deres i hele 2022, fra kyst til kyst,” sier Iris Nemani, programansvarlig ved Harbourfront Centre. 

 

Kunstnere fra alle de nordiske landene

Nordiske kunstnere og interessenter fra alle de nordiske landene vil samarbeide og opptre sammen med canadiske kunstnere på festivaler, kunstinstitusjoner og museer i hele landet og på reise, med en rekke arrangementer som er beregnet på turneer både i Canada og i Norden.   

Initiativet har blant annet gått sammen med Toronto International Film Festival, BreakOut West og National Arts Centre, som vil bidra til å skape lokalt engasjement for og kunnskap om nordisk kunst og kultur, fra Toronto til blant annet Calgary, Montreal, Winnipeg og Whitehorse.  

Nordic Bridges presenterer også tillegg i programmet som Nordic-Canadian Fellowship in Environmental Journalism, som er rettet mot å tilby unge journalister i alderen 18–25 år en mulighet til å lære, reise og fordype seg i noen av de største miljøtruslene vi står overfor i dag.   

Satsing i Canada

Valget av Canada som destinasjon for et nordisk kulturinitiativ ble tatt av de nordiske kulturministrene i 2019 etter en søknadsrunde. Harbourfront Centre i Canada kom seirende ut til slutt, med sitt fokus på kunstnerisk innovasjon, minimering av karbonutslipp og demonstrasjon av hvordan kunst og kultur kan være nødvendige byggesteiner i samfunnet. 

I tillegg var det sterke samarbeidet mellom Harbourfront Centre og de nordiske ambassadene i Ottawa avgjørende for å sikre Canada rollen som vertskap for neste Nordic Cultural Initiative.  

Nordic Bridges vil skape dialog mellom Canada og Norden om kulturens rolle når vi skaper og fremmer bærekraftige samfunn. Utveksling og kontaktpunkter som dette er derfor ikke bare betydningsfulle for kultursektoren selv, men kan også føre til andre relasjoner mellom Norden og resten av verden og bidra til både Nordens image og utvekslingen av viktige impulser mellom Norden og Canada. De nordiske kulturministrene vil øke dette potensialet gjennom kulturtiltak. 


“Vi ser frem til dette viktige året for nordisk kunst og kultur – et år der Canada og Norden kommer sammen for å utveksle kunst og kultur, kunnskap og ideer,” sier Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som er leder for de nordiske kulturministrene i 2022. “Dette er en unik mulighet til å øke bevisstheten om kunstens og kulturens betyning i samfunnet og i menneskers liv.”
 

Ringvirkninger og dokumenterte resultater

Nordic Bridges er det tredje store initiativet i senere tid, etter suksessen med Nordic Cool på Kennedy Center i Washington DC i 2013 og Nordic Matters på Southbank Centre i London i 2017. Alle de tre initiativene er resultater av et tilskudd fra de nordiske kulturministrene og har søkt ytterligere midler fra både nasjonale, nordiske og private sponsorer. 

De nordiske kulturministrene initierer satsinger utenfor Norden med sikte på større utveksling mellom de nordiske kultursektorene og resten av verden, å heve profilen til de nordiske kultursektorene i utlandet og generere tilleggsverdi for deltakerne og kunstnerne og dermed også markedsføre Norden som en kreativ region. 

Kultursatsingens innhold må være av høy kunstnerisk kvalitet og kulturell verdi. Det må være en gjensidig etterspørsel etter og interesse for et nordisk kulturinitiativ på den valgte destinasjonen, og den må fremme kulturell dialog mellom ledende, kompetente lokale samarbeidspartnere på begge sider.