Unge journalister: Bærekraftig reising krever nye tenkemåter

31.08.22 | Nyhet
tågendlare
Photographer
norden.org
Å oppdage nærområdet, ta tog i stedet for fly og bruke tid på planlegging er tips som kommer opp når unge journalister på klima- og miljøområdet får si sitt om bærekraftig reising. Framfor alt handler det om å spørre seg hva vi egentlig mener med reising, å våge å tenke nytt, og å gjennomføre endringer på flere nivåer – både som individ og på systemnivå.

I sommer har det nordiske samarbeidet fokusert på bærekraftig reising og i den forbindelse snakket med deltakere fra utvekslingsprogrammet “The Nordic-Canadian Fellowship in Environmental Journalism” om hvordan de ser på bærekraftig reising. Flere av de unge journalistene ga tips om å anlegge et helt annet syn på reising og hva det må være, og å for eksempel oppdage steder i nærområdet eller teste et langsommere, klimavennlig transportmiddel.

– For meg handler bærekraftig reising om å se på reising på en ny måte og være bevisst i valgene man tar. Mye handler om planleggingen: valg av reisemål, transport og innkvartering. Om det er mulig, ta tog, buss eller sykkel. Iblant er det de langsomme turene som åpner opp for nye muligheter langs veien, sier Diellza Murtezaj fra Danmark. Deliza studerer journalistikk ved Roskilde Universitet og jobber som studentmedarbeider på folketinget i Danmark.

Forandring på flere nivåer

Deltakerne var enige om at det er et komplekst tema som må takles fra flere innfallsvinkler. Det trengs forandring på flere nivåer, og både individet, næringslivet og politikken har et ansvar. 

Det trengs forandring på flere nivåer, og både individet, næringslivet og politikken har et ansvar. – Hver enkelt reisende må virkelig gå inn for å velge bærekraftige reiser. Men det er viktig med konkrete beslutninger og kontinuerlig transparens både fra bransjen og på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi trenger en enda bredere og kontinuerlig global dialog om bærekraftig turisme, sier Norah Lång fra Åland. Norah studerer freds- og konfliktvitenskap ved Lunds universitet og er blant annet redaktør for det svenske litterære tidsskriftet Ordkonst.

Meral M. Jamal fra Canada framhever kollektivtransportens rolle for å gi flere mulighet for å reise bærekraftig.

– Jeg tror at velutviklet kollektivtrafikk og byer som er bygd så man kan ta seg fram til fots, er viktig for oss som vil reise mer bærekraftig. Når man kommer til en by eller et nytt land, er det lett å ta en drosje eller leie en bil i stedet for å reise kollektivt. Sånn er det ofte her i Canada, sier Meral M. Jamal. Meral jobber som reporter i nyhetsredaksjonen på CBC Norths Nunavut og er redaktør for LiisBeth, en publikasjon for kvinners entreprenørskap i Toronto.

Journalistikkens granskende rolle

Journalistikken kan også bidra til å påskynde utviklingen for å gjøre reisene mer bærekraftige. Det handler både om hvordan man velger å jobbe, og hvilke historier som får oppmerksomhet.

– For meg som journalist er journalistikkens granskende rolle viktig – å stille relevante spørsmål koblet til reisevirksomheten vår, og hva som egentlig er bærekraftig og for hvem. Det er også viktig med inkluderende framstillinger.
Når man reiser som journalist, må man huske at vi alle kommer fra et sted, og vi er alltid i noens hjem. Derfor er det også viktig å rapportere med og ikke om mennesker, sier Sara Tingström fra Sverige. Sara har kandidateksamen i miljøjournalistikk og jobber blant annet som kommunikator for Verdens naturfond WWF Sverige Ungdom.

Om The Nordic-Canadian Fellowship in Environmental Journalism

The Nordic-Canadian Fellowship in Environmental Journalism tilbyr ung journalister fra Norden og Canada mulighet for nye kunnskaper og samarbeid.
Programmet ledes av Harbourfront Centre i Toronto som en del av kultursatsingen Nordic Bridges 2022 og med støtte fra Nordisk ministerråd.

Contact information