Bertel Haarder, Nordisk råds president 2021

Bertel Haarder

Bertel Haarder (Denmark) was elected President of the Nordic Council 2021 at a digital meeting of the Presidium on Thursday 29 October 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente/Norden.org

Bertel Haarder er valgt til Nordisk råds president i 2021.

Bertel Haarder har vært aktiv i dansk politikk siden 1973. Han ble første gang medlem av det danske parlamentet, Folketinget, i 1975, og siden da har han hatt et bredt spekter av tillits- og ministerposter, blant annet minister for nordisk samarbeid.  Bertel Haarder er Danmarks lengstsittende minister siden parlamentarismens ble innført i 1901, og har også vært medlem av Europaparlamentet.  Haarder er medlem av Venstre, Danmarks liberale parti. Han har tidligere hatt posten som president for Nordisk råd en kortvarig periode i 2011.

I Nordisk råd, der Haarder inngår i Midtengruppen og var formann for Grensehinderrådet i 2020, har han dessuten vært formann for Danmarks delegasjon siden 2019 og i perioden 2011–2015. I Folketinget er han for øyeblikket formann for Udenrigsudvalget samt Venstres talsperson for saker som dreier seg om Færøyene og nordisk samarbeid. Bertel Haarder ble valgt til president for Nordisk råd i 2021 i forbindelse med rådets digitale sesjonsuke i 2020.