Kulturministrene satser på verden igjen

01.11.18 | Nyhet
Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

Nordisk ministerråd for kultur (MR-K) fotografert etter endt møte på Stortinget onsdag 31.10.

Photographer
Sara Johannessen / norden.org
Etter de internasjonale suksessene Nordic Cool i Washington og Nordic Matters i London har de nordiske kulturministrene besluttet å gjennomføre en ny internasjonal kultursatsing på et foreløpig ukjent sted i verden. Vedtaket ble fattet på ministermøtet i Oslo onsdag

Ministrene mener at de to tidligere internasjonale kulturfestivalene overtraff alle forventninger til resultatet.

– De har båret frukt på de mest fantastiske måter, både i form av stor internasjonal oppmerksomhet og i form av økt kulturutveksling og økte muligheter for nordiske kulturutøvere i verden, sier Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Norden-hype

Bah Kuhnke poengterer at de to tidligere satsingene hadde helt ulike profiler. Nordic Cool (2013) var en månedlang festival som brakte mer enn 700 nordiske kunstnere, designere, musikere og artister til Washington D.C. og skapte en hype rundt nordisk kultur.

Nordic Matters, ved Southbank Centre i London, strakte seg over hele 2017 og har framfor alt ført til mange nye kunstneriske møter, samarbeid og prosjekter. Nordisk kunst, kultur og samfunnsdebatt var utgangspunktet for en lang rekke festivaler og kunstprosjekter som også satte lyset på spørsmål om bærekraft, likestilling og barn og unges perspektiv. 

Nytt sted – nytt konsept

Foran den tredje samnordiske satsingen søker kulturministrene fremdeles et helt nytt konsept for samspill mellom nordisk kultur og omverdenen, og et nytt sted der det skal foregå.

Det kan handle om enda en storby eller om en region av nordisk interesse. Det avgjørende er at prosjektet har både lokal forankring og internasjonalt utsyn og er interessant for nordiske kunstnere og kulturaktører. I midten av november ble de nordiske ambassadene utenfor Norden invitert til å komme med sine beste forslag. 

Den beste ideen velges ut neste år

De beste konseptene for neste internasjonale kultursatsing avdekkes i løpet av vinteren og våren. Kulturministrene forventes å fatte den endelige beslutningen våren 2019.

– Kulturen som internasjonal møteplass trengs kanskje mer i dag enn noen gang før. Vi vil tilby et forum for samtale og refleksjoner om vår tid. De kan gi nye perspektiver og skape relasjoner mellom kunstutøvere i Norden og verden som bærer frukt for framtiden, sier Islands kultur- og utdanningsminister Lilja Dögg Alfreðsdóttir.