Kandidatene til neste nordiske kulturframstøt

23.01.19 | Nyhet
Shortlist Nordic Cultural Initiatives abroad
Photographer
Shutterstock
Buenos Aires, Tokyo og Roma er bare tre av åtte steder som er kandidater til å være vertskap for neste store nordiske kulturframstøt i utlandet. Nordisk ministerråd for kultur offentliggjorde kandidatlista 23. januar.

Den imponerende responsen fra nordiske ambassader på invitasjonen fra ministrene i november 2018 viser hvor stort potensialet er for internasjonalt samarbeid om nordisk kunst og kultur. Det neste større framstøtet vil følge i fotsporene til suksesshistoriene Nordic Cool i Washington D.C. i 2013 og Nordic Matters i London i 2017.

23 forslag fra hele verden

Interessen for invitasjonen har overgått alle forventninger, og 23 forslag til nye ideer, steder og vertsbyer har kommet inn fra hele verden.* På vegne av ministrene har Nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid (EK-K) valgt ut følgende åtte inspirerende konsepter som går videre til neste trinn i utvelgelsesprosessen:

  • Addis Abeba, Etiopia
  • Brussel, Belgia
  • Buenos Aires, Argentina
  • Paris, Frankrike
  • Roma, Italia
  • São Paulo, Brasil
  • Tokyo, Japan
  • Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit, Canada

Utvelgelseskriteriene var: den foreslåtte interaksjonen mellom nordisk kultur og lokaliteten, graden av lokal støtte, det internasjonale perspektivet og potensialet for interesse i den nordiske kunst- og kultursektoren.

Endelig avgjørelse våren 2019

De åtte bidragene vil nå ha mulighet for å finpusse prosjektene sine, og søknadene vil bli gransket av representanter for kunst- og kultursektoren før ministrene kunngjør hvem som skal være vertskap for det neste store nordiske kulturframstøtet.

Ministrene regner med å kunngjøre én eller flere vinnere på sitt møte på Island i mai 2019. Selve prosjektet vil bli implementert senest 2021, og Nordisk ministerråd har øremerket 5 millioner danske kroner til formålet.

 

*Den geografiske fordelingen av forslagene var Afrika 3, Asia 3, Europa 11, Latin-Amerika 3 og Nord-Amerika 3.