”Vår forpliktelse til å samarbeide om klima- og miljøspørsmål når langt ut over våre egne grenser”

01.11.23 | Nyhet
miljøministre klimaministre

De nordiske klima- og miljøministre på møde i Oslo d. 1. november 2023.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiske ministrene for miljø og klima ønsker et høyt ambisjonsnivå for både de kommende plastforhandlingene og klimaforhandlingene under COP28. Det står klart etter at de nordiske klima- og miljøministrene møttes i dag under Nordisk råds sesjon i Oslo.

De nordiske landene kan framskynde implementering og høyne ambisjonsnivået i internasjonale prosesser når vi arbeider sammen. Vår forpliktelse til å samarbeide om klima- og miljøspørsmål når langt ut over våre egne grenser, siger Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima, etter dagens møte.

 

De nordiske landene har i flere år arbeidet for å styrke de globale forpliktelsene til å redusere plastforurensning, både gjennom nordisk samarbeid og senest som medlemmer av høyambisjonskoalisjonen for å stoppe plastforurensning, som ledes av Norge og Rwanda.

 

– Plastforurensning finnes overalt. Uten nye og effektive kontrolltiltak vil plastforurensningen bli nesten fordoblet i løpet av de neste 20 årene. Norden står sammen om et høyt ambisjonsnivå i forhandlingene om en global plastavtale. Vi er nødt til å redusere produksjonen og forbruket av plast, sikre en trygg, sirkulær omstilling og sette en stopper for plastforurensning innen 2040 for å verne om miljøet og menneskers helse, sier Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

 

For å fremme en bred støtte til en global avtale underskrev ministrene i dag erklæringen: «Nordisk ministererklæring om oppfordringen til et høyt ambisjonsnivå i forhandlingene om den globale avtalen om plastforurensning».

De nordiske landene kan framskynde implementering og høyne ambisjonsnivået i internasjonale prosesser når vi arbeider sammen. Vår forpliktelse til å samarbeide om klima- og miljøspørsmål når langt ut over våre egne grenser.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima

Klimatilpasning og bekymringer for havet

Det felles nordiske arbeidet for klimatilpasning og FNs havrettskonvensjon sto også høyt på dagsordenen. På bakgrunn av siste sommers ekstreme værhendelser diskuterte ministrene klimatilpasning og hvordan de nordiske landene kan samarbeide om å øke beredskapen og styrke regionens resiliens.

 

Det er både en evig oppgave og et nasjonalt sikkerhetsspørsmål å være godt forberedt på mulige naturkatastrofer. I det siste har vi opplevd markante endringer i klimaet over hele verden, også her i nordlige strøk. Det bør få oss til å sette klimaendringenes konsekvenser høyere på dagsordenen i Norden. Vi må legge større vekt på klimatilpasning, og der finnes det store muligheter innenfor det nordiske samarbeidet, sier Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima.

 

Ministrene diskuterte også hvordan de nordiske landene kan framskynde ratifiseringen av Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) under FNs havrettskonvensjon. Avtalene inneholder viktige bestemmelser om miljøbeskyttelse av det åpne havet, spesielt hvordan vi kan nå målet om å beskytte 30 prosent av havområdene i 2030.

 

Jeg er glad for at FN-avtalen om beskyttelse og bærekraftig utnytting av verdenshavene har landet et ambisiøst sted som gjør det mulig å peke ut beskyttede områder på størstedelen av verdens havareal. Vi tar felles ansvar for det åpne havet, og det er nødvendig, for vi er helt avhengige av at verdenshavet har det bra. Derfor vil vi i Norden presse på for at flere land raskt slutter seg til avtalen, sier Danmarks miljøminister Magnus Heunicke.

Høye ambisjoner for COP28

Ministrene diskuterte de nordiske landenes felles bestrebelser for å sikre et høyt ambisjonsnivå og et vellykket resultat av de forestående klimaforhandlingene.

Den felles nordiske paviljongen på COP28 underbygger denne ambisjonen ved å vise at høye ambisjoner med hensyn til reduksjonsinnsats, tilpasning og rettferdig grønn omstilling kan la seg gjennomføre. Diskusjonene i paviljongen vil vise at den grønne omstillingen ikke bare betyr ofre, men hvordan den også kan føre til bedre liv for flere mennesker.

INFORMASJON

På møtet ble det lagt fram resultater fra følgende rapporter:

 

  • Towards ending plastic pollution

Rapporten inneholder blant annet et «scenario med globale regler» for 2040 og foreslår 15 mulige tiltak som effektivt reduserer plastforurensningen, blant annet en reduksjon av plastforurensningen med opp til 90 %. Rapporten er en del av prosjektet "Nordisk støtte til forhandlingene om en ny global avtale om plastforurensning 2023–2024". Les rapporten her:

  • Nordic Stocktake and Visions

Prosjektet viser hvor langt de nordiske landene har kommet på veien mot klimanøytrale samfunn, og presenterer en visjon for hvordan et klimanøytralt samfunn kan se ut. Finn lenker til prosjektets tre rapporter under.

 

  • Comparison and analysis of national climate change adaptation policies in the Nordic region

En analyse av det tilpasningspolitiske landskapet i de nordiske landene. Prosjektet identifiserer nøkkelfaktorer for å gjøre framskritt i de nasjonale tilpasningsinnsatsene.

  • Eldre mennesker og klima – nytte for begge

Prosjektet kartlegger eldres arbeid i de nordiske landene i klimaspørsmål og foreslår måter å styrke samarbeidet på. Prosjektets resultater er ikke offentliggjort ennå.