Flyktningkrisen blir tema på Nordisk råds sesjon

19.10.15 | Nyhet
Harpa
- Vi må umiddelbart bygge ut redskapene for å behandle asylsøkere og effektivisere den prosessen vi har i dag, som ofte er meget langstrakt og ressurskrevende. Det kunne være en fordel hvis vi i fellesskap kunne utvikle nye og mer effektive rutiner i dette arbeidet, sier Nordisk råds president Höskuldur Þórhallsson, som har store forventninger til årets sesjon i Reykjavik 27.-29.oktober.


Sesjonen er årets største nordiske forum for dialog mellom parlamentarikere, statsministre og fagministre fra hele Norden.

- På sikt må vi arbeide for at flyktninger som får asyl i Norden hurtig  finner seg til rette i våre land og får muligheten til å utnytte sine kompetanser  til eget og samfunnets beste. Her kan vi styrke erfaringsutveksling mellom de nordiske land og lære av hverandre, sier  Þórhallsson.

På Nordisk råds sesjon holder de nordiske statsministrene møte med hverandre og med Nordisk råds presidium. Også de nordiske samarbeidsministrene og utenriksministrene møter rådspresidiet. Dessuten er det flere fagministermøter i løpet av sesjonsuka. Onsdag 28.oktober vil parlamentarikerne for aller første gang ha en spørretime med samtlige miljøministere i Norden.

På sikt må vi arbeide for at flyktninger som får asyl i Norden hurtig  finner seg til rette i våre land og får muligheten til å utnytte sine kompetanser  til eget og samfunnets beste. Her kan vi styrke erfaringsutveksling mellom de nordiske land og lære av hverandre.

 

Vil løse krisen i fellesskap

Hvordan kan vi øke muligheten for et tettere samarbeid i Norden? Dette spørsmålet skal de nordiske statsministerne svare på under toppmøtet med Nordisk råds parlamentarikere. Toppmøtet innleder årets sesjon, der det overordnede tema er internasjonal politikk i et nordisk perspektiv.

- Intet land kan løse utfordringene alene. Derfor bør de nordiske lands statsministre arbeide for en felles vei for Europa . Som første skritt skal vi forsøke å finne en felles plattform i Norden, både med hensyn til det bredere europeiske samarbeidet og hvordan vi løser problemene som oppstår på grensene mellom de nordiske land. Vi må også øke støtten til FN og andre som arbeider med å skape bedre betingelser for flykningene i nærområdene til Syria, sier Höskuldur Þórhallsson.

FN's undergeneralsekretær Christian Friis Bach vil innlede debatten om internasjonal politikk i Reykjavik 28.oktober. Flyktningkrisen tas opp i sammenheng med FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Les mer her: 

Ekstraordinert sesjons-event

Nordisk råd besluttet denne uken å avholde et helt ekstraordinært sesjons-event mandag 26.oktober kl.16.00-17.30. Her vil Jean-Christophe Dumont fra  OECD’s  internasjonale immigrasjonsavdeling og  Roderick Parkes, senioranalytiker for migrasjon og interne affærer på European Union Institute for Security Studies, innlede diskusjonen.

Eventet er åpent for pressen, og kan følges på webcast her:

29.oktober kommer David Cameron til Island for å møte de nordiske og baltiske statsministrene.

Les mer her:

Nordisk råds prisutdeling

Mottakerne av Nordisk råds priser avsløres tirsdag 27.oktober. Prisutdelingen foregår i Harpa. Mottakerne av Nordisk råds litteratur-, barne- og ungdomslitteratur-, film-, musikk- samt natur- og miljøpris deltar umiddelbart etter prisutdelingen på en pressekonferanse og fotosesjon samme sted.

Akkrediteringen for journalister stenger 23.oktober

Journalister som vil overvære Nordisk råds sesjon og prisutdeling, må akkreditere seg senest 23. oktober via denne lenken.

Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentarikerforsamling. Høstsesjonen er det årlige forumet for politisk debatt mellom rådet og de nordiske regjeringene, representert i Nordisk ministerråd. På Twitter kan sesjonen følges på #nrsession og #nrpol.