Nordic Added Value: Nytt magasin viser fordelene ved samarbeid på tvers av grensene.

07.10.14 | Nyhet
Norden och EU
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordic added value – nordisk nytte – hva er det? Et nytt nordisk magasin viser hvordan forskningsinstitusjoner, politiske aktører og næringer kan ha nytte av å samarbeide på tvers av landegrensene.

Som enkeltland er de fem nordiske landene for små til å ha betydelig innflytelse. Sammen utgjør de imidlertid verdens 12. største økonomi og omfatter mer enn 26 millioner mennesker.

Ved å samarbeide på felter som forskning, næring og politikk kan landene skape nordisk merverdi – et nøkkelkonsept for Nordisk ministerråd og det nordiske samarbeidet generelt – og dermed oppnå mer enn de ville gjort hver for seg.

Men hva er nordisk merverdi? Med 8 eksempler demonstrerer nettmagasinet Nordic Added Value fra Nordisk energiforskning hvor viktig det er å samarbeide for å få innflytelse!Les magasinet Nordic Added Value.