Nordic Added Value: Nyt magasin sætter fokus på fordelene ved grænseoverskridende samarbejde

07.10.14 | Nyhed
Norden och EU
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordic added value, nordisk nytte – hvad er det? Nyt nordisk magasin viser hvordan institutioner, beslutningstagere og erhverv kan drage nytte af et samarbejde på tværs af grænserne.

De nordiske lande er for små til at have nogen væsentlig indflydelse hver for sig. Samlet udgør de dog den 12. største økonomi i verden, og landene har mere end 26 millioner indbyggere.

Ved at samarbejde inden for områder som forskning, erhverv og politisk beslutningstagning kan der skabes nordisk merværdi. Det er et centralt koncept for Nordisk Ministerråd og det nordiske samarbejde generelt og en måde hvorpå der kan opnås større resultater i fællesskab end hver for sig.

Men hvad er nordisk merværdi? Via 8 forskellige cases sætter online-magasinet Nordic Added Value fra Nordisk Energiforskning fokus på behovet for samarbejde for at få indflydelse!Læs magasinet Nordic Added Value