Nordic added value: Ny tidning visar på fördelarna med samarbete över gränserna.

07.10.14 | Nyhet
Norden och EU
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordic added value, Nordisk nytta – vad är det? En ny nordisk tidning visar hur forskningsinstitutioner, politiska beslutsfattare och industrier kan dra nytta av att samarbeta över gränserna.

Som enskilda länder är de fem nordiska länderna för små för att ha ett betydande inflytande. Tillsammans utgör de den tolfte största ekonomin i världen och har en befolkning på över 26 miljoner människor.

Genom att samarbeta på områden som forskning, industri och utformning av politik kan länderna ge nordiskt mervärde – ett centralt koncept för Nordiska ministerrådet och det nordiska samarbetet som helhet och ett sätt att uppnå mer tillsammans än var och en för sig.

Men vad är nordisk nytta? Med hjälp av åtta olika fall bidrar webbtidningen Nordic Added Value från Nordisk Energiforskning till att belysa och visa på behovet av samarbete för att få inflytande!

Läs tidningen Nordic Added Value