Ny rapport gransker høyreekstremismen i Norden fra 1918 til i dag

29.03.23 | Nyhet
Demonstration
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Økt samarbeid mellom nordiske politimyndigheter, økt samarbeid mellom kommuner med store problemer med høyreekstremisme og større satsing på voksne for å motvirke høyreekstrem radikalisering. Det er forslag som presenteres i en fersk rapport om høyreekstremismen i Norden.

Det er Segerstedtinstitutet ved Göteborgs universitet som har utarbeidet en rapport om høyreekstremismens utvikling i Norden fra 1918 til i dag. Rapporten When neo-nazis march on Norwegian streets, you hear a lot of Swedish er den første omfattende studien som gransker høyreekstremisme i en nordisk sammenheng, og den er finansiert av Nordisk ministerråd.

Rapporten kommer med flere forslag til hvordan høyreekstremismen kan takles i et nordisk perspektiv.

Økt politisamarbeid

I rapporten foreslås blant annet at de nordiske politimyndighetene oppretter en spesiell enhet som har ansvar for å utveksle informasjon om høyreekstreme grupper, samarbeider ved lovbrudd og utveksler erfaringer om hvordan man håndterer høyreekstreme aktivister ved for eksempel demonstrasjoner.

Rapporten foreslår også økt kommunalt samarbeid mellom nordiske kommuner som har store problemer med høyreekstremisme.

Dessuten framhever rapporten betydningen av å satse på preventive tiltak på nettet rettet mot voksne og eldre. I dag rettes de få eksisterende forebyggende initiativene på nettet først og fremst mot ungdom, men forskning viser at de fleste som radikaliseres inn i høyreekstreme miljøer, er 30 år og eldre.

Rapporten etterlyser også et nordisk forum for exit-strategier, det vil si arbeidet med å få radikaliserte personer til å forlate sin høyreekstreme ideologi.

Få initiativer mot høyreekstremisme

Studien viser at veldig få av de forebyggende initiativene som i dag finnes mot radikalisering, har spesifikt fokus på høyreekstremisme. Nåværende tiltak fokuserer overveiende på militant islamisme.

Det er også noe Nordisk ministerråds generalsekretær Karen Ellemann fester seg ved.

– Det faktum at mange av de nåværende initiativene for å forebygge ekstremisme ikke har et spesifikt fokus på høyreekstremisme, og at de først og fremst retter seg mot unge, er påfallende. Det gir grunn til å spørre oss selv, slik studien også gjør, om våre forebyggende initiativer i dag virkelig er riktig innrettet, sier Karen Ellemann.

Viktig område for Nordisk ministerråd

Karen Ellemann forsikrer at dette er et viktig område for ministerrådet, ikke minst i arbeidet med å nå den nordiske Visjon 2030, og spesielt den delen som handler om å skape et sosialt bærekraftig Norden.

– Nordisk ministerråd kommer til å fortsette å støtte kunnskapsutvekslingen på dette området, og vi skal ligge i forkant når det gjelder å utvikle nye plattformer og legge til rette for initiativer og praksis som kan forebygge og bekjempe høyreekstremisme, sier Karen Ellemann.