Språk er nøkkelen til samfunnet og samfunnet er nøkkelen til språket!

04.05.23 | Nyhet
MR-U i Harpa, Reykjavik
Photographer
norden.org / Sigurjón Ragnar
Det må satses mer på språkundervisning for barn med en annen språklig og kulturell bakgrunn i de nordiske landene. Det kom fram da de nordiske utdannelsesministre diskuterte utdannelsenes betydning for inkludering og utvikling.

Antallet barn og unge med en annen språklig og kulturell bakgrunn i Norden har økt betydelig de siste tiårene.  Til tross for ambisjoner om å sikre alle barn en god utdanning, klarer ikke utdanningssystemene å oppfylle denne ambisjonen fullt ut. Derfor ville den islandske regjering sette søkelyset på problemstillingen da de nordiske utdannelsesministre møttes i Reykavik 3. mai. Islands utdannelse- og barneminister Ásmundur Einar Daðason er urolig for utviklingen.

- Vi vet at det er nødvendig å lære språket for å tilpasse seg og trives i et nytt samfunn på lang sikt. Det er derfor viktig å sørge for at barna som flytter hit har en god sjanse til å lære seg de nordiske språkene. Møtet ga gode forslag til prosjekter som vi kan jobbe videre med på nordisk nivå med mål om at alle barn skal ha like muligheter. På denne måten bidrar vi til deres suksess og hele samfunnet, sier Daðason.

Vi vet at det er nødvendig å lære språket for å tilpasse seg og trives i et nytt samfunn på lang sikt. Det er derfor viktig å sørge for at barna som flytter hit har en god sjanse til å lære seg de nordiske språkene.

Ásmundur Einar Daðason, Islands utdannelse- og barneminister

Barn med en annen språklig og kulturell bakgrunn har generelt sett lavere resultater enn sine jevnaldrende i Norden, og forskning viser at utdanning har en større forebyggende verdi enn andre faktorer når det gjelder barn med en sårbar sosial status.

Løse problemer før de oppstår

Det er derfor viktig å ha en systematisk plan for å støtte disse barna på ulike utdanningsnivåer og med forståelse for deres ulike utgangspunkt. Språkutvikling er sentralt i denne sammenhengen, og manglende språkferdigheter kan ha store konsekvenser for individets liv i videre studier og senere arbeidsliv. Det er derfor viktig å ta tak i problemet for ikke å gå glipp av det menneskelige potensialet på individ- og samfunnsnivå.

Et av de tre benene i vår visjon er at norden skal være sosialt holdbart. Det betyr at vi må sikre at alle er med. 

Karen Ellemann, Generalsekretær Nordisk ministerråd

En rapport fra Nordens Velfärdscenter, kalt School - a basis for successful inclusion, newly arrived children and young people in the Nordic countries, viser at det er utfordringer med å sikre innvandrere en god utdannelse og inkludering i samfunnet. Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Karen Ellemann viser til visjon 2030.

- Et av de tre benene i vår visjon er at norden skal være sosialt holdbart. Det betyr at vi må sikre at alle er med. Vi har her fått bedre innsikt i, hva som kan gjøres for å få unge innvandrere bedre integrert i samfunnet og når alle har en rettferdig mulighet for å bidra til samfunnet, så skapes det bedre balanse i økonomien, sier Ellemann.