Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelma 2019–2022 (pidennetty vuoteen 2024)

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin tasaarvoyhteistyön tarkoituksena on edistää konkreettisesti ja tehokkaasti tasa-arvoisen Pohjolan tavoitetta. Tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttaminen vaatii aktiivista tasa-arvopolitiikkaa, joka parantaa paitsi yksilön myös koko yhteiskunnan olosuhteita. Sekä naisten ja miesten että tyttöjen ja poikien osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksistaan huolehtiminen on ratkaisevan tärkeää kestävän tulevaisuuden kannalta. Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelma 2019–2022 sisältää neljä strategista painopistealuetta, jotka ovat tulevaisuuden työelämä ja kasvu; hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu; valta ja vaikutusmahdollisuudet sekä miehiin ja maskuliinisuuksiin keskittyvä tasa-arvotyö. Ohjelman tavoitteena on lisäksi ulospäin suuntautuva ja näkyvä tasa-arvoyhteistyö, jossa painotetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista Pohjoismaiden ministerineuvoston työssä. Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti vuonna 2021 pidentää Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelman 2019–2022 ohjelmakautta vuoteen 2024. 
Publikasjonsnummer
2019:703