Handlingsplan for nordisk samarbeid om hindringer for personer med funksjonsnedsettelser 2018–22

Informasjon

Publish date
Abstract
Denne handlingsplanen er Nordisk ministerråds strategiskesamarbeidsdokument om hindringer for personer med funksjonsnedsettelser. Den gjelder for hele ministerrådet og har trefokusområder:Menneskelige rettigheterÅ støtte og styrke arbeidet med nasjonal gjennomføring ogovervåking av FNs konvensjon om rettigheter for personer medfunksjonsnedsettelse.Bærekraftig utviklingÅ gjennom universell utforming av ulike miljøer styrke inkludering, fremme likestilling samt motvirke diskriminering av personermed funksjonsnedsettelse i alle deler av det nordiske samfunnet gjennom strategisk integrering av perspektivet om hindringer forpersoner med funksjonsnedsettelser i arbeidet for bærekraftig utvikling.Fri bevegelighetÅ fremme fri bevegelighet og fjerne grensehindre som rammer personer med funksjonsnedsettelse spesielt.Handlingsplanen gjelder årene 2018–22.
Publication number
2018:771