Syv utfordringer for LGBTI-saken – og hvordan det nordiske samarbeidet kan løse dem

Informasjon

Publish date
Abstract
Høsten 2020 inviterte Nordisk ministerråd en rekke fagpersoner, aktivister, samfunnsaktører og organisasjoner til en debattserie med mål om å synliggjøre hindringer og utfordringer for LGBTI-personer i Norden. Etter åtte debatter i hvert nordisk land og med hvert sitt fokus har til sammen 44 mennesker delt erfaringer, kunnskap og tanker om hvilke tiltak som bør gjøres fremover for at vi skal komme oss enda nærmere et Norden hvor det er plass til oss alle. Journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl har forsøkt å koke ned tolv timer med innlegg og samtale til følgende syv punkter. Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvordan kan det nordiske samarbeidet løse dem?
Publication number
2021:012