Oppsummering av rapporten: Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden

En forskningsoversikt og kartlegging av tiltak

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Selv om livsvilkårene til LGBTI-personer i Norden har endret seg de siste sytti årene, viser større folkehelseundersøkelser at disse gruppene har dårligere psykisk og fysisk helse enn befolkningen for øvrig. Det påvirker også livet til LGBTI-personer av yngre generasjoner å ha en seksualitet eller kjønnsidentitet som faller utenfor heteronormativiteten. Nordisk ministerråd har derfor initiert et prosjekt for å belyse unge LGBTI-personers velvære. Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) har gjennomført prosjekt og det har resultert i rapporten «Helse, velvære og livsvilkår hos unge LGBTI-personer i Norden».  Dette er en oppsummering av rapporten.
Publikasjonsnummer
2021:532