Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Skønhedsoperationer er det vilde vesten

29.06.22 | Nyhet
Injektioner
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler de nordiske regeringer at stramme op på lovgivningen, så det udelukket er fagpersoner inden for sundhedsområdet, der må udføre skønhedsindgreb. Formålet er at skabe større patientsikkerhed.

- Skønhedsoperationer er i dele af Norden det vilde vesten, hvor personer uden de rette sundhedsfaglige kompetencer kan udføre operationer. Det kan være til fare for patienten og skal stoppes, lyder det fra udvalgsordfører Eva Lindh. Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler derfor de nordiske regeringer:   

  • at afdække og samkøre regler og love vedrørende æstetiske injektioner og andre kirurgiske skønhedsindgreb med det formål at det udelukkende er fagpersoner inden for sundhedsområdet, der må udføre æstetiske injektioner for at styrke beskyttelsen af individet.   

Forslaget er blevet stillet af den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd og blev i dag vedtaget på Udvalget for Velfærd i Nordens møde i Reykjavik i Island.

Patientsikkerheden må komme først 

Hvis en patient får lavet en skønhedsoperation af en ikke sundhedsfaglig uddannet person, er det i dag flere steder i Norden ikke ulovligt. Men opstår der fejl eller komplikationer, dækker patientforsikringen ikke. Samtidig føres der i flere nordiske lande ikke kontrol fra myndighedernes side med, hvem der for foretaget disse indgreb. 

Skønhedsoperationer er i dele af Norden det vilde vesten, hvor personer uden de rette sundhedsfaglige kompetencer kan udføre operationer. Det kan være til fare for patienten og skal stoppes

 

Udvalgsordfører Eva Lindh

De nordiske lande griber det forskelligt an

Lovgivningen inden for skønhedsoperationer i de nordiske lande er forskellig. I Finland er botox receptpligtig og injektioner med botox skal fortages af læger eller sundhedspersonale med særlige kompetencer, mens andre skønhedsoperationer ikke kræver samme kompetencer. I Sverige har myndighederne for nyligt indført krav om registrering af operationer og indført krav om at injektioner kun må fortages af legitimerede læger, tandlæger og sygeplejersker. I Norge derimod kan injektioner gives af personer, som blot hører til en faggruppe inden for sundhedsområdet.  

Udvalget for Velfærd i Norden

Udvalget for Velfærd i Norden har fokus på den nordiske velfærdsmodel. Vi arbejder på at finde holdbare økonomiske løsninger, som også er bæredygtige. Udvalget beskæftiger sig med emner som omsorg for børn, unge og ældre, funktionshindringer samt alkohol, narkotika og misbrugsspørgsmål. Også emner som ligestilling, borgerrettigheder, demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af kriminalitet er på agendaen. Integration, migration og flygtninge hører ligeledes under dette udvalg sammen med boligpolitik og oprindelige folks vilkår i Norden.