Norden behøver mer energisamarbeid – ikke mindre

14.03.23 | Nyhet
Ola Elvestuen
Fotograf
Eyþór Árnason/norden.org
Det som er godt, kan også bli bedre. Det nordiske energisamarbeidet er unikt i verden og har en 100 år lang historie. Selv om Norden ofte blir brukt som et forbilde internasjonalt har den pågående energikrisen viste at også vi er sårbare. Derfor må energisamarbeidet intensiveres og utvikles, viser en ny rapport som ble presentert på Nordisk råds temasesjon i Reykjavik.

Rapporten "The Nordic Energy Trilemma - Security of Supply, Prices and the Just Transition" som nettopp er utgitt av Nordisk Energiforskning, var utgangspunktet for årets temadebatt. Rapporten har stilt spørsmål ved og gitt anbefalinger til et såkalt trilemma, nemlig hvordan man utvikler den nordiske energisektoren så den bidrar til den grønne omstilling, gir sikkerhet for energiforsyningen og til en pris som alle kan betale. Direktør for Nordisk Energiforskning, Klaus Skytte hadde et tydelig budskap til parlamentarikerne.

- Vi skal både sikre forsyningssikkerheten, men vi skal også sikre at alle i Norden har energi som er bæredyktig og økonomisk tilgjengelig. På kort sikt betyr det at den grønn omstilling skjer så hurtig og smidig som mulig så vi blir selvforsynte og bæredyktige i Norden. På lang sikt skal vi ha et diversifisert energisystem som sikrer at vi kan arbeide sammen og utnytte hverandres styrker, samtidig må vi sikre at vi får alle med, understreker Skytte.

Vi skal både sikre forsyningssikkerheten, men vi skal også sikre at alle i Norden har energi som er bæredyktig og økonomisk tilgjengelig.

Klaus Skytte, Direktør for Nordisk Energiforskning

Ikke så robuste som vi trodde

I de nasjonale debatter i Norden har en rekke parlamentarikere argumentert for nasjonale løsninger der landene lukker seg om seg selv. Den fremste driveren i debatten er galopperende priser som rammer de svakeste hardest. Nasjonale myndigheter har også gitt utrykk for bekymring rundt forsyningssikkerheten og varslet om mulig rasjonering på strøm. Leder for Utvalget for holdbart Norden, Ola Elvestuen mener likevel at nordisk energisamarbeid er helt avgjørende.

- Vi må samarbeide bedre, både for å møte krisen etter Russlands brutale angrep på Ukraina og for å få til en nødvendig omstilling i Norden, samtidig må vi samarbeide med Europa så de kan avslutte sin avhengighet av russisk gass.

I krisetider er det viktig å ikke miste hodet. Det nordiske energisamarbeidet har gjennom årene gavnet hele regionen og har stadig mange fordeler. Takket være at de nordiske landene har en bred palett av ulike energikilder, kompletterer de hverandre. Det har sikret både borgerne og næringslivet stabil og rimelig energi. Nå er både forsyningssikkerheten og prisen utfordret.

Vi stiller langt framme fordi vi har samarbeidet godt i flere ti-år. Nå må vi holde fast ved det ...

Ola Elvestuen, Leder for Utvalget for holdbart Norden

- Vi stiller langt framme fordi vi har samarbeidet godt i flere ti-år. Nå må vi holde fast ved det og så må vi bli raskere med å saksbehandle ulike spørsmål, vi må lære av hverandre for å bli dyktigere i felleskap med å få en omstilling med mer fornybar energi.

Vi har dårlig tid

Krisen viste oss verdien av et sterkt nordiske energisamarbeid. Derfor er et intensivert samarbeid viktig for å ruste Norden mot fremtidige geopolitiske utfordringer, men også styrke arbeidet om den grønne energiomstilling. Elvestuen påpeker at selv om vi står midt i energikrisen må vi ikke glemme at vi også står midt i en klimakrise.

- Det er ingenting vi har god tid til for vi skal også nå våre klimamål. Vi skal nå 1,5 graders målet som fortsatt er mulig, derfor må vi omstille. Vår energiutvikling enten det er havvind, oppgradering av vannkraft eller bioenergi og andre områder, må skje raskt.