Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska Gränshinderrådet får ny svensk representant

26.09.23 | Nyhet
Sveriges representant i Gränshinderrådet, Anders Ahnlid.
Fotograf
Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Anders Ahnlid är Sveriges nya representant i Gränshiderrådet.

Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium, har utsetts till ny svensk representant i nordiska Gränshinderrådet. Ahnlid inleder sitt förordnande i dag.

Det är den svenske ministern för nordiskt samarbete, EU-minister Jessika Roswall, som förordnar Ahnlid till Sveriges representant i Gränshinderrådet. Hans förordnande gäller från och med 27 september 2023 till och med 31 december 2026.

Gränshinderrådets har som uppgift att arbeta för fri rörlighet för individer och företag i Norden. Målet är att det ska vara så problemfritt som möjligt att flytta till eller att arbetspendla, studera och arbeta i ett annat nordiskt land, eller att driva företag över gränserna.

- Vi behöver accelerera arbetet med att riva gränshinder om vi ska nå visionen om Norden som världens mest integrerade region. Detta är en prioriterad fråga för regeringen, inte minst också under det kommande svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024. Anders Ahnlid kommer med sin breda erfarenhet och kunskap kunna bidra på ett mycket förtjänstfullt sätt till det arbetet, säger Jessika Roswall.

Internationellt erfaren

I Anders Ahnlid får Gränshinderrådet en internationellt erfaren person. Ahnlid har haft flera ledande befattningar inom Utrikesdepartementet. Han har tidigare bland annat varit chef för Sveriges EU-representation i Bryssel, chef för den svenska OECD-delegationen i Paris och utrikesråd för handelsfrågor. Ahnlid har också varit ambassadör i Finland 2016-2020.

- Arbetet med att undanröja gränshinder handlar i grunden om att säkerställa ett konkurrenskraftigt Norden. Det är av stor vikt också för Sverige. Jag är mycket tacksam för förtroendet och ser fram emot att få bidra till att göra det enklare för människor och företag att verka i hela Norden, säger Anders Ahnlid.

Vill se ökat nordiskt handelssamarbete

Gränshinderrådet är ingen ny bekantskap för Ahnlid. Så se sent som i maj 2022 presenterade han inför rådet en rapport som Kommerskollegium hade gjort och som handlar om möjligheterna för ökat nordiskt samarbete inom handel. Då sade Ahnlid så här:

- Vi vill att de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 uppfylls. Därför finns det starka skäl för att lägga i en högre växel för att underlätta handeln mellan de nordiska länderna och med ännu större kraft än tidigare riva de gränshinder som trots allt ännu förekommer.

Gränshinderrådet har tio medlemmar. De kommer från alla nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland. Medlemmarna utses av sina respektive regeringar, men rådet är politiskt oberoende. I rådet sitter också Nordiska ministerrådets generalsekreterare och en representant för Nordiska rådet.

Anders Ahnlid ersätter tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Gränshinderrådet.