Nordiske arbeidslivsministre: “En rettferdig grønn omstilling avgjørende for at Norden skal nå visjonsmålene”

30.11.23 | Nyhet
Arbetslivsministrar på möte i Reykjavik
Photographer
Björn Lindahl/norden.org

Carsten Sander, kontorsjef, Beskæftigelsesministeriet, Danmark, Ellen Bakken statssekretær, Norge, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sosial- og arbeidsmarkedsminister, Island, Johan Pehrson, arbeidsmarkeds- og integreringsminister, Sverige, Karen Ellemann, generalsekretær, Nordisk ministerråd, Arto Satonen, arbeidsminister, Finland.

Ingen må bli etterlatt på perrongen når Norden gjennomfører den grønne omstillingen. Det var hovedbudskapet på de nordiske arbeidslivsministrenes møte i Reykjavík 30. november. I forbindelse med møtet ble det også arrangert en nordisk trepartsdialog med rettferdig grønn omstilling som tema.

– I dag har vi diskutert prioriteringer for hvordan arbeidslivet i Norden kan bidra til at vi når vår visjon for 2030 om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region. En rettferdig grønn omstilling er en veldig viktig komponent i dette arbeidet, sier Islands sosial- og arbeidsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som var vert for møtet.

Historisk trepartsmøte

1. desember samles representanter for regjeringene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene fra alle de nordiske landene i Reykjavík til en dialog om hvordan man best kan sikre at den grønne omstillingen gjennomføres på en rettferdig måte. En ny rapport fra Nordisk ministerråds institusjon Nordregio utgjør grunnlaget for diskusjonen.

– Det er perfekt timing å samles til en trepartskonferanse nå, ettersom den grønne omstillingen allerede er i gang – klimaendringene pågår akkurat nå og venter ikke på noen, konstaterer Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Mobilitet over grensene

Klimaendringene krever at alle deler av samfunnet bidrar til en mer bærekraftig framtid, og dette gjelder også arbeidslivet. En viktig komponent i hvordan Norden kan takle omstillingen, er spørsmålet om mobilitet over grensene.

– På møtet vårt i dag ble en ny rapport fra Grensehinderrådet nevnt. Den påpeker at forenklede skatteregler vil gjøre det lettere for både innbyggere og bedrifter i Norden å bevege seg og arbeide i de ulike landene. På den måten kan vi få et mer integrert arbeidsmarked som også gir mer økonomisk gevinst – det er spennende, sier Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Omstrukturering kreves

Digitalisering, kunstig intelligens og ny teknologi kommer til å medføre store endringer og krever omstrukturering og ny kompetanse både for de individuelle arbeidstakerne og bedriftene. Også det kollektive rammeverket med et avtalebasert arbeidsmarked, som er en av grunnvollene i den nordiske velferdsmodellen, må følge med i tiden.

Nordens aldrende befolkning stiller også nye krav om tilgang til arbeidskraft, samtidig som den geopolitiske situasjonen medfører at det har oppstått nye trusler. I dette samfunnsklimaet bør de nordiske landene forsikre seg om at så mange arbeidstakere som mulig har et godt arbeidsmiljø, og at det også tas hensyn til likestilling, konstaterer ministrene.