Nøkkelhullet feires: Nordisk ministerråd slår et slag for sunn kost i Norden

04.03.15 | Nyhet
Nøglehullet
Det nordiske samarbeidet om Nøkkelhull-merket har fylt fem år. Det feires med nye, skjerpede krav til matvareprodukter for å få merket. Mindre salt og mer fullkorn er noen av kravene. 98 % av norske forbrukere kjenner merket, og nesten halvparten mener at Nøkkelhullet gjør det lettere å velge sunnere.

De nordiske landene har i mange år via Nordisk ministerråd samarbeidet om å utvikle de nordiske ernæringsanbefalingene, som danner basis for de enkelte landenes kostråd. De senere årene har landene også hatt et felles matvaremerke, Nøkkelhullet, som er basert på disse anbefalingene. “Nøkkelhullet” ble faktisk født i Sverige, der det har vært brukt i 25 år. Men fra 2009 ble det spredt til de andre nordiske landene, og nå brukes det i hele Norden med unntak av Finland. 5-årsjubileet for samarbeidet feires 4. mars i Stockholm.

– Nøkkelhullmerket er vesentlig for myndighetene, fordi det gir mulighet for å bringe videre god og lett informasjon. Men også forbrukerorganisasjonene, detaljhandelen og virksomhetene er involvert slik at vi samlet kan få maksimal utnyttelse og bruk av merket, uttaler Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med jubileet.

De nye kravene, som nå vil påvirke hele "matkjeden" fra produsent til forbruker, fastsettes i fellesskap i de nordiske landene, og derfor vil krav til blant annet mindre salt og mer fullkorn tre i kraft i alle landene. Det vil imidlertid være en overgangsperiode, så produsentene har mulighet for å tilpasse produktene til de nye standardene.

Fremmer utvikling av nye produkter.

En rekke undersøkelser fra flere av de nordiske landene peker på at Nøkkelhullet er med på å styrke utviklingen av nye produkter og sunnere alternativer. Det er i høy grad detaljhandelen som driver etterspørselen etter nøkkelhullmerkede produkter. Men det er ikke minst virksomhetene som lager produkter som oppnår merket, som har nytte av brandingverdien Nøkkelhullet gir.

Merket er i stor framgang i alle landene. I Norge er det nå 2000 nøkkelhullmerkede matvarer i dagligvarehandelen, og dette er fem ganger så mye som i 2009. Selv om merket først ble introdusert på Island i november 2013, er det allerede kjent av 90 % av målgruppen. I Finland bruker man et tilsvarende merke, Hjertemerket, som følger de samme kriteriene som Nøkkelhullet.

Samtidig har Nordisk ministerråd også promovert arbeidet med Nøkkelhullet internasjonalt, senest på FNs store ernæringskonferanse arrangert av FAO og WHO i Roma i november 2014. Her lanserte Ministerrådet blant annet mikronettstedet Nutrition the Nordic Way, som forteller om hele det nordiske samarbeidet om ernæring, fra regional handlingsplan til forbruker.

Ministerrådet arrangerte også en sideevent om fedme og overvekt, et voksende globalt problem som tiltak i stil med nøkkelhullmerkingen nettopp skal bidra til å redusere.

Styrker folkehelsen

Undersøkelser peker faktisk også på at Nøkkelhullet bidrar til å få folk til å spise sunnere.

Mengden fullkorn fra brød og pasta mangedobles hvis man velger nøkkelhullmerkede matvarer i de relevante varegruppene. Inntaket av mettet fett reduseres med 40 %, og inntaket av sukker reduseres med 9 % i alt. Samlet sett reduseres det totale kaloriinntaket med 10 % hvis man konsekvent velger Nøkkelhullet, viser en svensk undersøkelse.

På bakgrunn av en dansk undersøkelse om kostvaner har man vurdert effekten av å skifte ut matvarer med tilsvarende nøkkelhullmerkede varer. Ifølge undersøkelsen kunne man redusere inntaket av mettet fett med 27 % i alt, og få 1 gram salt mindre per dag. Dessuten ville danskene, godt hjulpet på vei av Fuldkorn-logoen, kunne øke inntaket av fullkorn med 76 %.

De nye kravene til nøkkelhullmerkete varer går nettopp på å redusere saltinnholdet enda mer og øke inntaket av fullkorn, helt i tråd med de nyeste nordiske ernæringsanbefalingene fra 2012.

Alt i alt gjør Nøkkelhullet det langt lettere å leve opp til kostrådene i de nordiske landene. Så det er mye å feire 4. mars, og alt tyder på framgang for den sunne kosten i Norden.

 

FAKTA OM NØKKELHULLET

  • Nøkkelhullet markerer det sunnere alternativet innenfor en varegruppe.
  • For å få Nøkkelhullet må et matvareprodukt inneholde mindre salt og sukker, mindre eller sunnere fett samt mer fullkorn og fiber enn sammenlignbare produkter.
  • Nøkkelhullet finnes blant annet på brød, gryn, meieriprodukter, olje og ferdigretter.
  • All fersk frukt, grønnsaker, fisk og magert kjøtt kan merkes med Nøkkelhullet.
  • Merking med Nøkkelhullet er gratis og frivillig.
  • Det er produsenten av de aktuelle matvarene som har ansvar for at reglene følges.

Se mer informasjon om Nøkkelhullet og de nye kravene på de respektive nasjonale hjemmesidene:  

Se en samlet oversikt over det nordiske samarbeidet på ernæringsområdet.