Miljømerkede tekstiler i Norden

Fremme tilbudet av tekstiler miljømerket med de offisielle miljømerkene

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
I april 2015 lanserte Nordisk Ministerråd for miljø handlingsplanen for bærekraftig fashion og tekstiler. En av seks initierte prosjekter var prosjektet «fremme af udbuddet af miljømærkede  tekstilprodukter».  Felles nordiske miljømerketiltak vil øke tilbudet av miljømerkede tekstilprodukter (Svanemerket og EU Ecolabel). Prosjektets delmål har vært å identifisere hvilke barrierer som eksisterer for å få flere miljømerkede tekstiler med Svanemerket og EU Ecolabel i Norden. Videre å lage en handlingsplan for hvordan disse barrierer kan løses og iverksette aktiviteter og tiltak for å avhjelpe disse. Målet er å få et bedre utvalg av miljømerkede tekstiler og mer synlighet av disse produktene på markedet.Prosjektet har levert innenfor følgende tre hovedområder skissert i utlysningen:- Analyse af barrierer før og under ansøgning om miljømærkerne Blomsten og Svanen- Handlingsplan til afhjælpning af barrierer- Markedsføring og kommunikation af miljømærkede tekstilerProsjektet ble finansiert av Nordisk Ministerråd og styrt av arbeidsgruppen for miljømerking under den nordiske arbeidsgruppen for bærekraftig forbruk og produksjon (HKP). Prosjektet ble utført av Nordisk Miljømerking.
Publikasjonsnummer
2018:907