Om Utskottet för ett hållbart Norden

Utskottet arbetar med ämnen och ärenden som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – härunder utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Klimatfrågor är också en viktig del av arbetet – härunder konsekvenserna av klimatförändringar som i synnerhet berör de nordligaste områdena av Norden som exempelvis Grönland och avsmältningen av inlandsisen, men som även har konsekvenser globalt och som resulterar i till exempel klimatflyktingar. Konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, lantbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet, biologisk mångfald och hållbarhet är ämnen och teman som Utskottet för ett hållbart Norden också fokuserar på. Arbetet handlar om både nordiska och globala utmaningar och lösningsmodeller inom ovannämnda områden.

Utskottet arbetar med ämnen och ärenden som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – härunder utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Även klimatfrågor är en viktig del av arbetet – därunder arbetet med FN:s mål för hållbar utveckling. Konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, jordbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet, biologisk mångfald och hållbarhet är ämnen och teman som Utskottet för ett hållbart Norden också behandlar.
Det är fråga om nordiska, arktiska och globala utmaningar samt politiska initiativ som kan medverka till att lösa dessa utmaningar.