SuomiAreena 2022: Språk i Norden - vad är svenskans roll i det moderna nordiska samarbetet?

12.07.22 | Evenemang
alt=""
Photographer
Jacob Boserup
Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap?

Information

Dates
12.07.2022
Time
10:00 - 10:45
Location

Mikaelsgården
Mikonkatu 20
Björneborg
Finland

Type
Debattmöte

Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap? 

Inom Nordiska ministerrådet har arbetet med en ny nordisk språkdeklaration inletts. Den nya språkdeklarationen ska ersätta den tidigare från år 2006. Ett mål i deklarationen från år 2006 är att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk.  

Vilka åtgärder krävs för att uppnå detta mål?  Vilka insatser för att förstärka och förbättra den nordiska språkförståelsen behövs?                   

Diskussionen ordnas i samarbete med Folktinget. 

Deltagare:

  • Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet 
  • Sara Kemetter, politiker, folktingsledamot, Åland 
  • Lulu Ranne, vice president i Nordiska rådet, riksdagsledamot 
  • Olli Salmi, direktör, EIT RawMaterials Norden och Baltikum 

  

Diskussionens moderator är Kirsi Heikel, journalist och YLE:s Nordenkorrespondent .