Utskott vill förbättra möjligheterna för nordiska vänskapsskolor

02.02.22 | Nyhet
Skola
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Det behövs bättre ramar och verktyg för att stödja nordiskt samarbete på undervisningsområdet. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som på årets första möte beslutade att gå vidare med ett förslag om att underlätta etableringen av vänskapsskolor för att öka utbytet mellan de nordiska länderna.

Den nordiska gemenskapen, språkförståelsen och kulturen stärks av kontinuerligt och långsiktigt samarbete mellan de nordiska länderna och här spelar skolor och undervisningsinstitutioner en viktig roll. Det sker på många olika sätt bland annat på individnivå genom studier i ett annat nordiskt land eller genom utbyte av undervisningsmaterial via till exempel Norden i Skolan. Det kan även göras genom direkt utbyte och samarbete med en annan skola i ett annat land, så kallad vänskapsskola som kan liknas med vänort som finns i många kommuner och länder.

- Genom det här förslaget vill vi arbeta för att sätta press på ministrarna att konkretisera och förbättra ramarna för både högre lärosäten och grundskolor att etablera långsiktiga samarbeten med skolor i andra nordiska länder, säger Camilla Gunell som är ordförande i utskottet för kunskap och kultur.

Outnyttjad potential

Just konceptet för vänskapsskolorna har en outnyttjad potential och skulle kunna öka intresset och kunskapen inte minst för de yngre nordborna om förutsättningarna förbättrades menar kultur- och kunskapsutskottet. Vice ordförande Aron Emilsson från Nordisk Frihet som framlagt förslaget säger:

- Samarbetet mellan vänskapsskolor är idag ofta helt beroende av eldsjälar som lägger ner tid och energi. Vi behöver se på konceptet för vänskapsskolorna som långvariga relationer som byggs upp över tid, både mellan elever, lärare och institutioner och det kräver helt andra ramar än vad som erbjuds idag. Det ultimata ville vara att till exempel ett till svenskt gymnasium kunde ha ett dansk ”vänskapsgymnasium” och detsamma för grundskolan. 

Digitala plattformar är vägen fram

Helt konkret innebär förslaget att det etableras en on-line portal där skolor kan hitta andra skolor som kan bli deras vänskapsskolor. På portalen ska det finnas enkla regler och ramar för hur ett samarbete mellan vänskapsskolor kan se ut.  Syftet med vänskapsskolor är att öka utbytet av kultur och erfarenheter mellan skolor och på så sätt öka intresset och kunskapen om andra nordiska länder. Därigenom ökar också intresset för att studera och arbeta i ett annat nordiskt land.

Förslaget ska nu vidareutvecklas ytterligare bland annat genom att höra relevanta aktörer för inspel och så framläggs ett betänkande för utskottet att behandla på nästa utskottsmöte i slutet av mars.